Truyền thống Công an nhân dân

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022)

Kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022).

Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn, Trường Đại học An ninh nhân dân giao lưu, tọa đàm với Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn, Trường Đại học An ninh nhân dân giao lưu, tọa đàm với Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Ngày 28/04/2022, tại Phòng Hội thảo Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã tổ chức buổi giao lưu, tọa đàm lý luận, ký kết hợp tác giữa hai đơn vị

Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn tổ chức về nguồn cho học viên hệ đào tạo cấp bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học tại tỉnh Tây Ninh

Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn tổ chức về nguồn cho học viên hệ đào tạo cấp bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học tại tỉnh Tây Ninh

Ngày 21/4/2022, Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn tổ chức về nguồn cho học viên hệ đào tạo cấp bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học tại tỉnh Tây Ninh

Chính sách kinh tế mới của Lênin - di sản vô giá đối với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo

Chính sách kinh tế mới của Lênin - di sản vô giá đối với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo

Bài viết nhân kỷ niệm 152 năm ngày sinh của V. I. Lênin 22/4/1870 - 22/4/2022

Tham quan Bảo tàng – một trong những hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Tham quan Bảo tàng – một trong những hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn đã tổ chức hoạt động tham quan thực tế cho học viên Lớp Đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm học 2021 - 2022 (Lớp VB2-TC4B)

Sự say mê, nhiệt huyết của người giảng viên, sĩ quan Công an nhân dân từ giảng đường đến cuộc sống!

Sự say mê, nhiệt huyết của người giảng viên, sĩ quan Công an nhân dân từ giảng đường đến cuộc sống!

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với đồng chí Trung tá, tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm đã có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Quê nhà Quảng Trị với sự hình thành, phát triển lý tưởng và con đường cách mạng của đồng chí Lê Duẩn (tiếp theo và hết)

Quê nhà Quảng Trị với sự hình thành, phát triển lý tưởng và con đường cách mạng của đồng chí Lê Duẩn (tiếp theo và hết)

Bài viết kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2022) - nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam

Quê nhà Quảng Trị với sự hình thành, phát triển lý tưởng và con đường cách mạng của đồng chí Lê Duẩn (kỳ 1)

Quê nhà Quảng Trị với sự hình thành, phát triển lý tưởng và con đường cách mạng của đồng chí Lê Duẩn (kỳ 1)

Bài viết kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2022) - nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam (Kỳ 1)

Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn  quán triệt, vận dụng quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng vào thực tiễn giảng dạy

Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn quán triệt, vận dụng quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng vào thực tiễn giảng dạy

Sáng ngày 11/3/2022, Khoa K1 phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tham quan thực tế cho tập thể học viên lớp Bồi dưỡng, bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ TC LLCT tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

arrow_upward