Xây dựng lực lượng

Tổ chức Lớp Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên thuộc Bộ Công an năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nằm trong chương trình thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, viên chức, công chức giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 27/12/2021, Học viện Dân tộc phối hợp Cục Đào tạo (Bộ Công an) và Trường Đại học An ninh nhân dân đã tổ chức khai giảng Lớp Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên thuộc Bộ Công an năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh; với sự tham gia của hơn 60 giảng viên, báo cáo viên các đơn vị thuộc Bộ Công an, được tổ chức tại Trường Đại học An ninh nhân dân trong điều kiện đảm bảo tuân thủ cao nhất yêu cầu, quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Lễ Khai giảng lớp tập huấn

Lớp Tập huấn được tiến hành trong 03 ngày; chương trình bao gồm 06 chuyên đề liên quan trực tiếp đến vấn đề dân tộc ở Việt Nam (tổng quan về các dân tộc thiểu số; chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội; quản lý nhà nước về văn hóa; công tác quốc phòng, an ninh; chính sách của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số) do các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học của Học viện Dân tộc, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực II trình bày.

Một số hình ảnh Lớp tập huấn

Từ khi thành lập đến nay, lực lượng Công an nhân dân luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng chiến lược của chính sách dân tộc và vai trò của công tác dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung; trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, phòng chống tội phạm nói riêng, nhất là ở những địa bàn, vùng dân tộc trọng điểm ở nước ta. Cùng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng Công an nhân dân, thời gian qua các trường Công an nhân dân còn chủ động, tích cực tham gia giảng dạy, tập huấn kiến thức, kĩ năng cần thiết về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, về an ninh, quốc phòng... cho các đơn vị, địa phương trong cả nước. Việc tổ chức tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên của Bộ Công an là việc làm hết sức cần thiết nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên của Bộ Công an nâng cao kiến thức, kinh nghiệm phục vụ công tác Công an; đồng thời, có thể tham gia tích cực, phối hợp cùng Học viện Dân tộc và các đơn vị, địa phương thực hiện thành công mục tiêu của Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, viên chức, công chức giai đoạn 2018 - 2025”.

Lễ Bế giảng lớp tập huấn

Kết thúc Lớp Tập huấn, đã có 60 đồng chí được cấp Giấy Chứng nhận hoàn thành khóa Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên thuộc Bộ Công an năm 2021. Trong thời gian tới, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên của Bộ Công an sẽ tiếp tục phát huy kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm đã có, tham gia thường xuyên, hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, viên chức, công chức các ban, ngành, địa phương; nhất là ở các vùng dân tộc thiểu số trọng điểm của nước ta như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ./.

Tin, ảnh: Phòng Chính trị

 

 

                        

arrow_upward