Xây dựng lực lượng

Phim Tư liệu: 75 năm - Một bản hùng ca

Chiến công, thành tích to lớn của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng trong 75 năm qua là trang sử vẻ vang, rất đỗi tự hào, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trường Đại học An ninh nhân dân với gần 60 năm xây dựng, phát triển cũng góp phần viết nên trang sử vẻ vang đó và đang tiếp nối tô thắm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-BCA-V01 ngày 16/4/2021 của Bộ Công an; Kế hoạch số 712/KH-T04-P2 ngày 4/5/2021 của Trường Đại học An ninh nhân dân về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2021); được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; trên cơ sở tổng hợp, kế thừa thông tin, tư liệu của Đài truyền hình Công an nhân dân; Công an một số đơn vị, địa phương và Trường Đại học An ninh nhân dân, Khoa An ninh xã hội biên tập, xây dựng phim tư liệu “75 năm - một bản hùng ca” góp phần ôn lại cũng như phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.

Trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí!


Thực hiện: Khoa An ninh xã hội

arrow_upward