Xây dựng lực lượng

Một số kinh nghiệm rút ra từ hoạt động nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trần Hiếu

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học ANND

 

Thời gian qua, trường Đại học An ninh nhân dân nằm trong tâm điểm của dịch bệnh Covid-19, nhưng thầy, trò nhà Trường vẫn vững vàng bám lớp, bám trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững “vùng xanh” trong những ngày dịch bệnh khắc nghiệt nhất. Đã tổ chức bốn lần ra quân với gần một ngàn lượt cán bộ, giảng viên và học viên Trường tham gia bảo đảm ANTT và phòng, chống Covid-19 trên các địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An; tổ chức vận động, tiếp nhận và chia sẻ cùng học viên, cán bộ chiến sĩ và người dân vùng dịch, hàng trăm triệu đồng, gần 100 tấn lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vẫn được Đảng ủy Trường coi trọng với nhiều hình thức tổ chức hoạt động linh hoạt, sáng tạo và đem lại hiệu quả cao, nổi bật là tám hướng chính sau:

Một là, Đảng ủy Trường đã xây dựng kế hoạch chủ động nghiên cứu văn kiện, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ngay từ khi còn là bản thảo, vừa để góp ý hoàn thiện văn kiện, vừa tạo cơ sở cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt một cách sâu sắc khi Đại hội thành công.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học ANND lần thứ XV diễn ra thành công tốt đẹp vào tháng 8/2020, ban hành Nghị quyết Đại hội định hướng sự phát triển của Đảng bộ Trường đến năm 2025.

 

Hai là, ngay sau Đại hội Đảng các cấp thành công, Đảng ủy Trường đã chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt, tập trung vào những nhận thức mới, tư duy mới về ANQG. Giao cho từng chi bộ nghiên cứu, thảo luận xác định những điểm mới trên lĩnh vực mình phụ trách, biên soạn tài liệu để tuyên truyền, quán triệt trong toàn Trường. Với cách làm này, Đảng ủy đã có 22 chuyên đề chuyên sâu trên từng lĩnh vực, phục vụ công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp, sát hợp với thực tế của Trường.

Ba là, khi Bộ Chính trị có Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 và Ban Tuyên giáo Trung ương có Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW, ngày 18/3/2021 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Trường đã tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch nghiên cứu, quán triệt tuyên truyền; điều chỉnh chương trình công tác toàn khóa, chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề cho sát hợp và triển khai mạnh mẽ, sâu sắc hơn.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND phát biểu khai mạc Hội nghị và quán triệt Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị, tháng 4/2021

 

Bốn là, tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với báo cáo viên là đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương dưới hình thức vừa trực tiếp, vừa trực tuyến cho gần 3.000 cán bộ, giảng viên và học viên tham dự, tại Hội trường lớn và các lớp học.

 

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Hội nghị do Đảng ủy Trường tổ chức vào tháng 4/2021

 

Năm là, tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp. Hội thi được tổ chức theo hai vòng, thi “Soạn đề cương thuyết trình” và thi “Thuyết trình”. Kết quả 22 đề cương thuyết trình đã tham gia dự thi, 10 đề cương được chọn vào thi thuyết trình, được xếp hạng và trao giải thưởng. Lựa chọn một đồng chí trong Ban Giám hiệu tham gia dự thi tuyên truyền viên giỏi cấp Bộ và đạt giải B.


Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tặng hoa chúc mừng, động viên các thí sinh tham dự Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi, tháng 10/2021

 

Sáu là, tổ chức hội thảo nhận thức mới, tư duy mới về ANQG theo 3 cấp độ: cấp khoa, cấp Trường và cấp Bộ. Ở cấp Trường đã thu hút được trên 70 tham luận tham gia hội thảo. Đảng ủy Trường đã tham mưu Lãnh đạo Bộ tổ chức hội thảo cấp Bộ với chủ đề “Tư duy mới về bảo vệ ANQG theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam” do Thứ trưởng Lương Tam Quang chủ trì, chiều ngày 07/12/2021, tại 44 Yết Kiêu, Hà Nội với 245 bài tham luận tâm huyết, chất lượng, trong đó có hơn chục tham luận của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bảy là, đưa các nhận thức mới, tư duy mới về ANQG vào các nghị quyết đầu khóa của Đảng bộ Trường, nhất là 6 nghị quyết về công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý học viên, hậu cần đời sống, phòng chống Covid-19; lãnh đạo công tác năm học 2021 - 2022; quán triệt vào công tác biên soạn tài liệu dạy học, nghiên cứu khoa học, giảng dạy trong Trường.

Tám là, tổ chức các hoạt động truyền thông để tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đảng các cấp, như mời phóng viên ANTV, Báo Công an nhân dân, Tạp chí Cộng sản tham gia viết bài, đưa tin tuyên truyền; hàng chục bài viết được đăng trên Tạp chí An ninh nhân dân; đưa hàng trăm tin, bài trên Website Trường Đại học An ninh nhân dân, trên mạng LAN, nội san Lá Trung quân; Đài phát thanh của Trường… tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Bằng các hoạt động nói trên, văn kiện, nghị quyết của Đảng đã được nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền trong toàn Trường, lan tỏa tích cực trong lực lượng Công an nhân dân và xã hội. Từ các hoạt động đó, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

1. Cần xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai ngay từ khi nghiên cứu, góp ý dự thảo văn kiện, nghị quyết; điều chỉnh sát hợp sau khi Đại hội thành công.

2. Tổ chức triển khai thực hiện phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo bằng nhiều hình thức, bằng nhiều cấp độ, thực hiện nhiều lần với yêu cầu ngày càng cao cả về chiều rộng và chiều sâu.

3. Triển khai nhiều hướng nghiên cứu, học tập, quán triệt và vận dụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để làm rõ những điểm mới trong nhận thức và tư duy trên từng lĩnh vực.

4. Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt với truyền thông là cách tích cực hiệu quả giúp các chủ trương, đường lối của Đảng được lan tỏa, quán triệt trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá từng hoạt động, từng đơn vị, cá nhân, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân tích cực, uốn nắn điều chỉnh những sai sót là vấn đề quan trọng để nghị quyết đi vào cuộc sống.

Trên đây là một số hoạt động và kinh nghiệm rút ra trong nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân, xin nêu lên để cùng trao đổi./.

N.T.H

arrow_upward