Xây dựng lực lượng

Khoa Tâm lý tổ chức Hội nghị sơ kết công tác học kỳ I và phương hướng công tác học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Sáng ngày 30/12/2021, tại Phòng Hội thảo 1, Khoa Tâm lý tổ chức Hội nghị sơ kết công tác học kỳ I và phương hướng công tác học kỳ II, năm học 2021-2022. Đồng chí Đại tá, PGS, TS Võ Hồng Công - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng tham dự và chỉ đạo hội nghị.


Đại tá, PGS, TS Võ Hồng Công -  Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đại tá, PGS, TS Đỗ Quang Vinh – Lãnh đạo khoa thay mặt đơn vị trình bày tóm tắt báo cáo sơ kết công tác học kỳ I năm học 2021-2022. Trong thời gian qua, tập thể giảng viên đơn vị đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép” hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tại Hội nghị, lãnh đạo và giảng viên Khoa Tâm lý đã tập trung nghiên cứu, đánh giá và tích cực đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung báo cáo sơ kết; thảo luận xác định phương hướng, các chỉ tiêu công tác, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong học kỳ II, năm học 2021-2022 nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, bảo đảm hoàn thành tốt, vượt chỉ tiêu công tác năm học đơn vị đã đặt ra.


Đại tá, PGS, TS Đỗ Quang Vinh – Phó Trưởng khoa báo cáo kết quả công tác học kỳ I, phương hướng công tác học kỳ II, năm học 2021-2022

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá, PGS, TS Võ Hồng Công - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả, khối lượng công việc mà Khoa Tâm lý đã đạt được trong kỳ học qua, góp phần vào thành công chung của Nhà trường. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo, giảng viên Khoa Tâm lý cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn để sớm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022. Trong đó, cần tập trung vào những nhiệm vụ, công tác trọng tâm như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa; chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động của đơn vị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên… Đặc biệt nhấn mạnh việc phát huy thế mạnh đơn vị, nhất là lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ tham mưu Hiệu trưởng xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân.


Đồng chí Phó Hiệu trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể giảng viên Khoa Tâm lý

Đại tá, PGS, TS Đỗ Quang Vinh – Lãnh đạo khoa cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đặc biệt là những chỉ đạo quyết liệt, tâm huyết của đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách đơn vị. Đồng thời khẳng định, tập thể đơn vị sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

Tin, ảnh: Khoa Tâm lý


arrow_upward