Điều tra hình sự

Một số vấn đề bất cập trong quy định của pháp luật ảnh hưởng đến điều tra, xử lý tội phạm về vũ khí quân dụng

Một số vấn đề bất cập trong quy định của pháp luật ảnh hưởng đến điều tra, xử lý tội phạm về vũ khí quân dụng

Bài viết chỉ ra một số vấn đề bất cập trong quy định của pháp luật như: (1) tình tiết khung tăng nặng hình phạt căn cứ vào số lượng; (2) vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng

Những điểm mới về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan An ninh điều tra trong Công an nhân dân quy định trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015

Những điểm mới về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan An ninh điều tra trong Công an nhân dân quy định trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015

Bài viết chỉ ra những điểm mới trong nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ANĐT Bộ Công an, cơ quan ANĐT cấp Tỉnh và kiến nghị, đề xuất

Một số điểm mới về chức danh Điều tra viên trong Công an nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015

Một số điểm mới về chức danh Điều tra viên trong Công an nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015

Bài viết nêu ra một số điểm mới trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 liên quan đến chức danh ĐTV như: (1) ngạch ĐTV; (2) nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm; (3) chế độ thi tuyển, tuyển chọn; (4) nhiệm kỳ, hạn tuổi phục vụ...

Tổ chức trọng thể Buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống của lực lượng An ninh điều tra tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Tổ chức trọng thể Buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống của lực lượng An ninh điều tra tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Chương trình buổi gặp mặt gồm: giao lưu ôn lại những truyền thống lực lượng ANĐT, chia sẻ, trăn trở, nhắn nhủ của Lãnh đạo, cán bộ lực lượng ANĐT với sinh viên chuyên ngành ANĐT, ngành ĐTHS; tổ chức trao thưởng học viên tiêu biểu

Giới thiệu Quy trình của VKSNDTC hướng dẫn kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự

Giới thiệu Quy trình của VKSNDTC hướng dẫn kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự

Quy trình tạm thời Kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra của Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên của VKS các cấp

arrow_upward