Điều tra hình sự

Nhân ngày 20/11 nghĩ về trách nhiệm góp phần đào tạo lực lượng cán bộ điều tra hình sự

Nhân ngày 20/11 nghĩ về trách nhiệm góp phần đào tạo lực lượng cán bộ điều tra hình sự

Tâm tư, trăn trở của những người Thầy mặc áo lính đối với sự nghiệp "trồng người" trong lĩnh vực điều tra tội phạm...

Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ Công an *

Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ Công an *

Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Công an đã trở thành nền tảng, định hướng cho hoạt động giảng dạy, học tập trong các trường Công an nhân dân

Ứng dụng công nghệ quét laser 3D trong tổ chức giảng dạy, thực hành các môn học điều tra hình sự

Ứng dụng công nghệ quét laser 3D trong tổ chức giảng dạy, thực hành các môn học điều tra hình sự

Bài viết giới thiệu công nghệ quét laser 3D, khả năng ứng dụng trong ghi nhận, dựng lại hiện trường vụ án, từ đó, đề xuất nghiên cứu, ứng dụng trong tổ chức giảng dạy, thực hành các môn học điều tra hình sự

Khoa An ninh điều tra tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm học 2021-2022

Khoa An ninh điều tra tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm học 2021-2022

Ngày 16/11/2021 Khoa An ninh điều tra tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm học 2021-2022

Khoa An ninh điều tra tổ chức và tham gia các hoạt động Chào mừng kỉ niệm 68 năm ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia (09/11/1953 - 09/11/2021)

Khoa An ninh điều tra tổ chức và tham gia các hoạt động Chào mừng kỉ niệm 68 năm ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia (09/11/1953 - 09/11/2021)

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng lễ kỉ niệm 68 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia do Trường Đại học ANND tổ chức, Khoa An ninh điều tra đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa môn học Kỹ thuật hình sự và tham gia giải bi sắt...

Khoa An ninh điều tra tổ chức ngoại khóa thực hành Kỹ thuật hình sự cho học viên lớp Cử tuyển DT24 và học viên Bộ Nội vụ Vương Quốc Campuchia lớp Q8DA

Khoa An ninh điều tra tổ chức ngoại khóa thực hành Kỹ thuật hình sự cho học viên lớp Cử tuyển DT24 và học viên Bộ Nội vụ Vương Quốc Campuchia lớp Q8DA

Ngày 07/11/2021 Khoa An ninh điều tra tổ chức ngoại khóa thực hành Kỹ thuật hình sự cho học viên lớp Cử tuyển DT24 và học viên Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia lớp Q8DA

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở do Khoa An ninh điều tra chủ trì

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở do Khoa An ninh điều tra chủ trì

Chiều ngày 29/10/2021 Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở do đ/c ThS. Đặng Bảo HIếu giáo viên Khoa An ninh điều tra làm chủ nhiệm

Tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Cơ sở do Thượng tá, TS. Nguyễn Phú Quảng, Phó trưởng khoa An ninh điều tra làm chủ nhiệm

Tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Cơ sở do Thượng tá, TS. Nguyễn Phú Quảng, Phó trưởng khoa An ninh điều tra làm chủ nhiệm

Chiều ngày 30/6/2021 Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường Đại học ANND đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Cơ sở do Thượng tá, TS. Nguyễn Phú Quảng, Phó trưởng khoa An ninh điều tra làm chủ nhiệm

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá, nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp cơ sở do Khoa An ninh điều tra chủ trì

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá, nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp cơ sở do Khoa An ninh điều tra chủ trì

Sáng ngày 30/6/2021 Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức họp nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp cơ sở do các giáo viên Khoa An ninh điều tra chủ trì

Một số tình huống thường gặp và hướng xử lý trong điều tra, xử lý tội phạm về vũ khí quân dụng và vật liệu nổ

Một số tình huống thường gặp và hướng xử lý trong điều tra, xử lý tội phạm về vũ khí quân dụng và vật liệu nổ

Bài viết tập hợp 05 tình huống phổ biến liên quan đến áp dụng pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm về vũ khí quân dụng và vật liệu nổ, đồng thời, chỉ ra phương hướng xử lý

arrow_upward