Xây dựng lực lượng

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy năm học 2020-2021

Ngày 13/12/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học ANND năm học 2020-2021. Hội nghị do đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì và có sự tham dự giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; quyết định chất lượng các cơ sở đảng trực thuộc, thảo luận, đề xuất mức xếp loại chất lượng năm học 2020-2021 đối với Đảng bộ Trường, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng cấp. Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học ANND năm học 2020-2021 đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả theo đúng Hướng dẫn số 37-HD/ĐUCA, ngày 06/11/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân và Công văn số 43-CV/ĐUCA, ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy năm học 2020-2021 được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học và mang tính tự phê bình cao; các đại biểu tham dự Hội nghị tham gia ý kiến thẳng thắn, phát huy cao độ tinh thần tự phê bình và phê bình.

Trên cơ sở Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những ưu điểm kết quả đạt được và những khuyết điểm, hạn chế của tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân các đồng chí gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong năm học và đề ra phương hướng, biện  pháp khắc phục của tập thể và cá nhân trong năm học tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp và yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, lãnh đạo Đảng bộ Trường phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

 

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

Tin và ảnh: Phòng Chính trị

 

arrow_upward