Số báo danh

Số CCCD/CMND

Mã bảo mật

Nhập đủ SBD, CCCD/CMND, Mã bảo mật

Tổ hợp Điểm bài thi BCA (tính thang điểm 100) Điểm xét tuyển (tính thang điểm 30) Địa bàn
       
arrow_upward