Truyền thống Công an nhân dân

Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh

(ANTV) - Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CAND. Song, phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. 


Một trong những kết quả nổi bật đó là tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về phẩm chất và năng lực lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an.

Ngay khi Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 được ban hành, Đảng bộ Công an Trung ương đã gương mẫu đi đầu trong việc triển khai Nghị quyết gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Tại các đợt sinh hoạt chính trị được cấp ủy các đơn vị, địa phương tổ chức thường xuyên, định kỳ vừa tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhận thức cho CBCS, đồng thời thông qua việc kiểm điểm "tự phê bình và phê bình" đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, và xử lý nhiều CBCS vi phạm kỷ luật.

Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua, tổ chức đảng trong CAND, trong đảng bộ công an trung ương đã được kiện toàn 1 bước quan trọng, theo hướng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng đối với mặt công tác công an.

Tháng 8/2028, Bộ Công an triển khai mô hình tổ chức, bộ máy mới theo Nghị định 01 của Chính Phủ theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Các cấp ủy Đảng trong CAND từng bước được kiện toàn, phù hợp với tính chất, đặc điểm công tác CAND.

Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Đây là 1 bước quan trọng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND và xây dựng lực lượng theo 4 cấp.

Xác định kiểm tra, giám sát là một trong những khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành nhiều quy định, đề án, chỉ thị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp sai phạm, không bỏ lọt vi phạm và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong quản lý cán bộ, củng cố đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

Những kết quả đạt được là minh chứng cụ thể về hiệu quả trong công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, tạo khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong CAND.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã thường xuyên có những chỉ đạo quan trọng vào các quyết sách của Đảng ủy Công an Trung ương, định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an. Tại các buổi làm việc với Đảng ủy Công an trung ương, người đứng đầu Đảng ta luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng về công tác xây dựng Đảng trong lực lượng CAND.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Lực lượng công an cần có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, giữ cho được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh; xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong sạch, gương mẫu, liêm chính; nội bộ phải đoàn kết, không được để mất uy tín, danh dự Công an nhân dân, bởi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất!"

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020 là cơ sở để Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng phương hướng, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Trong đó xác định nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo các mặt công tác công an.

Đại tướng Tô Lâm quán triệt: "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Đồng thời, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bố trí lại lực lượng để xây dựng 4 cấp Công an “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị."

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10. Kỳ vọng Đại hội sẽ phát động khí thế mới, coi đây là dấu mốc quan trọng trong chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.

Nguồn: antv.gov.vn

arrow_upward