Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở do Khoa An ninh điều tra chủ trì

     Chiều ngày 29/10/2021 theo Quyết định số 1066/QĐ-T04-P5 ngày 08/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài mã số SA.2019.T47.117 do đồng chí Thượng úy, ThS. Đặng Bảo Hiếu, Giảng viên khoa An ninh điều tra làm Chủ nhiệm.

     Tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã tham gia ý kiến, phản biện về tính cấp thiết, cấu trúc, nội dung của đề tài; đồng thời thống nhất, đánh giá cao mục đích, ý nghĩa, phương pháp nghiên cứu và tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, cầu thị của Chủ nhiệm đề tài.


 Các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu trao đổi, phát biểu ý kiến

   

Đồng chí Thượng úy, ThS Đặng Bảo Hiếu, Chủ nhiệm đề tài lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài

     Phát biểu kết luận, đồng chí Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Trần Hiếu, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với những nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng; đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của Ban Chủ nhiệm đề tài, đặc biệt là tính khả thi, khả năng ứng dụng của các giải pháp, kiến nghị mà đề tài đã nêu ra. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu Chủ nhiệm đề tài tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài một cách nghiêm túc, có chất lượng trong thời gian sớm nhất, đồng thời tính toán biên soạn thành sách tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học An ninh nhân dân.

 

Đồng chí Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trần Hiếu - Chủ tịch Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài phát biểu kết luận

    Kết quả bỏ phiếu đánh giá, có 7/7 thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá đồng ý nghiệm thu đề tài đạt loại Xuất sắc./.

Tin: Tổ thông tin truyền thông K7

Ảnh: Thanh Hà

arrow_upward