Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của đồng chí Trung úy Phạm Ngọc Thủy, giảng viên Khoa An ninh xã hội

Sáng ngày 29/4/2021, Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân do đồng chí Đại tá, PGS. TS Võ Hồng Công, Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài mã số SA.2019. T47.048 do đồng chí Trung úy Phạm Ngọc Thủy, Giảng viên Khoa An ninh xã hội làm chủ nhiệm.


Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

Qua nhận xét, trao đổi, các nhà khoa học và thực tiễn là thành viên Hội đồng nhất trí cao với những kết quả nghiên cứu chính của đề tài. Hội đồng đánh giá đề tài là một sản phẩm khoa học có chất lượng, thể hiện tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, cầu thị, các sản phẩm khoa học của đề tài có giá trị cao về cả lý luận, thực tiễn và là nguồn tư liệu chất lượng phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu trong các trường Công an nhân dân. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Ảnh, tin: P5

arrow_upward