Triển khai thực tập tốt nghiệp cho học viên hệ Cử tuyển khóa 23 kết hợp thực tế của giáo viên Khoa An ninh điều tra tại tỉnh Trà Vinh và Đắk Nông

     Thực hiện Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với 43 sinh viên Khóa 23 - Đại học An ninh nhân dân, hệ Cử tuyển chuyên ngành An ninh điều tra niên khóa 2017 - 2021, trong 02 ngày 18 và 20 tháng 01 năm 2021, Khoa An ninh điều tra đã tổ chức triển khai thực tập tốt nghiệp và kết hợp cho giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại 02 địa bàn: Công an tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Đắk Nông. 

Triển khai thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 23 hệ Cử tuyển tại Công an tỉnh Trà Vinh

- Ảnh: Thanh Phước     

     Tại địa bàn Công an tỉnh Trà Vinh, Đoàn Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp do đồng chí Thượng tá, Tiến sĩ Chế Quang Nghĩa - Phó Trưởng Khoa An ninh điều tra, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn. Đón và tiếp đoàn có Đại tá Hồ Văn Phước Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Trà Vinh - đại diện cho Ban Chỉ đạo của Công an tỉnh cùng các đồng chí là đại diện lãnh đạo các đơn vị có sinh viên được phân công về thực tập tốt nghiệp. Tại địa bàn Công an tỉnh Trà Vinh có 04 giảng viên đăng ký nghiên cứu thực tế tại các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và 20 sinh viên, được phân công về 10 địa bàn (Phòng An ninh điều tra, Công an Thành phố Trà Vinh và Công an các huyện, thị xã trong tỉnh).

     Triển khai thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 23 hệ Cử tuyển  tại Công an tỉnh Đắc Nông

- Ảnh: Quang Hồng

     Tại các buổi làm việc, đại diện cho Ban Chỉ đạo thực tập tốt nghiệp của Nhà trường và Ban Chỉ đạo thực tập của Công an tỉnh, đã phổ biến, triển khai về nội dung, chương trình, kế hoạch thực tập của sinh viên; đồng thời, đại diện các đơn vị đã có những trao đổi, định hướng và thống nhất nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là cơ chế kết hợp giữa hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên và thực tập tốt nghiệp của sinh viên từ đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong giáo dục đào tạo giữa Nhà trường với các đơn vị thực tiễn, hướng đến đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân thời gian tới./.

Tin: Nguyễn Thành Trung

arrow_upward