Trang sinh viên

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên trúng tuyển đào tạo văn bằng 2 thí điểm (VB2-D1) đang tham gia huấn luyện đầu khóa tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Huấn luyện đầu khóa là một chủ trương quan trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, góp phần bảo đảm yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân (CAND). Mục tiêu của chương trình huấn luyện là đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện sĩ quan Công an có sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước những khó khăn, vất vả của nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình hiện nay, là nguồn dự bị sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CAND khi có yêu cầu, đồng thời đề nghị toàn thể học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chương trình huấn luyện của khóa học; tích cực, chủ động và không ngừng học tập nâng cao trình độ về chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, tin học… trong quá trình huấn luyện. Thực hiện theo Kế hoạch của Cục Đào tạo về việc đưa học viên trúng tuyển đào tạo văn bằng 2 thí điểm (VB2-D1) sang Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) huấn luyện đầu khóa, ngày 25/3/2022, Trường Đại học An ninh nhân dân đã tổ chức Lễ xuất quân, bàn giao học viên khóa VB2-D1 sang K02 huấn luyện đầu khóa.

Đã hơn 1 tháng kể từ khi Nhà trường bàn giao học viên Khóa VB2-D1 sang K02 huấn luyện đầu khóa, với đặc thù là học viên đã tốt nghiệp đại học các trường ngoài ngành công an, đã được học tập và rèn luyện trong môi trường đại học, được tham gia huấn luyện các kiến thức về quốc phòng, an ninh, do đó học viên Khóa VB2-D1 đã chuẩn bị sẵn sàng hành trang cần thiết để bước vào môi trường vũ trang tập trung. Tuy nhiên sự thay đổi về môi trường sinh hoạt tập thể, cường độ tập luyện cao nên một số học viên có tâm lý lo lắng, bỡ ngỡ, chính vì vậy công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên trong giai đoạn này đóng vai trò hết sức quan trọng, làm thay đổi nhận thức của học viên về quá trình huấn luyện đầu khóa, động viên tinh thần học viên vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Ngành công an, Nhà trường giao phó.


Học viên Khóa VB2-D1 tập luyện các nội dung theo chương trình

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên là một trong những công tác trọng tâm, bước đột phá quan trọng của năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 01/7/2021 của Đảng ủy Trường Đại học ANND về lãnh đạo công tác quản lý giáo dục học viên Trường Đại học ANND giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quản lý học viên và Sinh viên lần thứ II, do đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho khối học viên nói chung và cho khóa VB2-D1 nói riêng càng phải được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc. Trong thời gian tới Phòng Quản lý học viên cần thực hiện tốt các vấn đề sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Quản lý học viên trong công tác huấn luyện đầu khóa, kịp thời tham mưu đề xuất các hình thức đa dạng để làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho học viên.

Hai là, tăng cường công tác phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2 – K02 nắm tình hình học viên trong quá trình huấn luyện. Phát hiện và đề xuất giải pháp kịp thời đối với học viên có tư tưởng chán nản, phai nhạt lý tưởng và ý chí phấn đấu.

Bà là, quán triệt chủ nhiệm trung đội phải thường xuyên nắm tình hình huấn luyện và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Tích cực lan tỏa các hoạt động của Trường đến học viên đang tham gia huấn luyện để khơi dậy lý tưởng, đam mê tạo động lực để học viên quyết tâm hoàn thành tốt nội dung, chương trình của khóa huấn luyện, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng thuần thục về điều lệnh, quân sự, võ thuật, tư thế, lễ tiết tác phong, đặc biệt là có sức khỏe tốt để tiếp tục học tập, rèn luyện tại Trường sau khi kết thúc khóa huấn luyện, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng Trường Đại học An ninh nhân dân thành đơn vị dự bị, sẵn sàng chiến đấu mạnh của Bộ Công an.

Phòng Quản lý học viên

arrow_upward