Tin tức

Về tư tưởng “Đối với Đảng, phải tuyệt đối trung thành” trong Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân


Đại tá, PGS, TS, NGƯT Võ Hồng Công

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân


Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Trang Thông tin điện tử Trường Đại học An ninh nhân dân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết: Về tư tưởng “Đối với Đảng, phải tuyệt đối trung thành” trong Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân của Đại tá, PGS, TS, NGƯT Võ Hồng Công - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng. Sinh thời, Người luôn tâm niệm: "Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính" [4, tr.403]. Chính vì vậy, ngay từ khi nước nhà mới giành được chính quyền, Người đã quan tâm đến việc thành lập, giáo dục, rèn luyện và luôn dõi theo từng bước trưởng thành của lực lượng Công an cách mạng.


Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Trong những lúc đến thăm, nói chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị Công an cũng như khi viết thư, gửi điện thăm hỏi CBCS, Người luôn ân cần động viên, đồng thời cũng không quên nhắc nhở mỗi CBCS phải ý thức đầy đủ vị trí, trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng và Chính phủ. Người chỉ rõ: "Đối với nhân dân, đối với Đảng, với cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN), trách nhiệm của Công an rất lớn, rất nặng nề" [4, tr. 31], và: "Nhiệm vụ công an thì nhiều, nhưng nói tóm tắt là bảo vệ sự nghiệp XHCN" [4, tr. 447].


Bác Hồ đến thăm cán bộ, chiến sĩ một đơn vị Cảnh sát nhân dân khu Hoàn Kiếm (Hà Nội), ngày 1 Tết Quý Mão 1963. (Ảnh: TTXVN)

Để hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang đó, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh đến việc rèn luyện đạo đức của người Công an nhân dân (CAND). Theo Người, tư cách đạo đức là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho lực lượng CAND hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đáp ứng được lòng tin cậy của nhân dân, trong đó, phẩm chất đầu tiên và quan trọng nhất là lòng trung thành tuyệt đối của CAND đối với Đảng.

Hồ Chí Minh khi tiếp cận chữ "trung" trong đạo đức Nho giáo để đưa ra các quan niệm về đạo đức mới đã gạn lọc hạn chế cơ bản của lòng trung thành theo quan niệm Nho giáo là tuyệt đối tin tưởng, tận tâm phục vụ chỉ một ông vua, gia đình hay dòng họ phong kiến, ngay cả khi ông vua hay triều đại phong kiến ấy có làm những điều phản dân, hại nước (nói cách khác là biểu hiện trung thành mù quáng, “ngu trung”). Hồ Chí Minh không chấp nhận lòng trung thành tuyệt đối của nhân dân bị áp bức với kẻ áp bức mình. Từ chỗ "trung với vua, hiếu với cha mẹ" chuyển thành "trung với nước, hiếu với dân" là một sự đảo lộn trong quan niệm đạo đức truyền thống. Người viết: "Có người cho đạo đức cũ và đạo đức mới không có gì khác nhau. Nói như vậy là lầm to. Đạo đức cũ và đạo đức mới khác nhau nhiều. Đạo đức cũ như người đầu ngược xuống đất chân chổng lên trời. Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời" [2, tr. 320-321]. Từ "trung với vua, hiếu với cha mẹ" trở thành "trung với nước, hiếu với dân" còn thể hiện sự tiếp biến của những quan niệm đạo đức truyền thống sao cho phù hợp với tình hình xã hội của Việt Nam, theo Người, đạo đức cách mạng "không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người" [1, tr. 252].


Bác Hồ trao huy hiệu cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600, Công an nhân dân vũ trang tại Đại hội mừng công ngày 21/12/1965 (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh tầm quan trọng và nội hàm của phạm trù "trung" trong quan niệm đạo đức mới, Hồ Chí Minh trong quá trình lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ cách mạng nói chung và cán bộ Công an nói riêng, luôn đặt ra yêu cầu họ phải là những con người trung thành với sự nghiệp của Đảng, có năng lực và nhiệt huyết cách mạng nhất. Về "tuyệt đối trung thành với Đảng", Người dạy lực lượng CAND những nội dung quan trọng sau đây:

Trước hết, trung thành với Đảng là trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Lòng trung thành không chỉ dừng lại ở tư tưởng, niềm tin đơn thuần mà còn phải được thể hiện bằng hành động cách mạng. Trung thành với Đảng là kiên quyết bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ sự trong sạch và vững mạnh của tổ chức Đảng; chống mọi tư tưởng và hành động sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, mọi âm mưu và hành động phá hoại của kẻ thù đối với Đảng. Trong bài Đạo đức cách mạng, tháng 12/1958, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những tiêu chí cơ bản nói lên phẩm chất đạo đức của người cán bộ cách mạng, trong đó có lực lượng Công an nhân dân: “Tiêu chuẩn số một của người cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng” [4, tr. 287]. Tại Hội nghị thi đua của lực lượng Công an, năm 1966, Người nhấn mạnh CBCS Công an phải “khắc sâu lòng căm thù giặc Mỹ, phải nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, luôn luôn cảnh giác, dũng cảm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ nghĩa xã hội”  [5, tr. 145].    

Thứ hai, trung thành với Đảng còn phải được thể hiện ở việc mỗi người cán bộ cách mạng, tùy theo vị trí công tác của mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Trung thành với Đảng thể hiện ở ý thức tôn trọng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. CAND phải “ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc” [4, tr. 285].

Thứ ba, trung thành với Đảng thể hiện ở ý thức rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng, không ngừng nâng cao năng lực hành động cách mạng để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng giao cho; ở tình cảm nguyện vọng thiết tha của mình ra sức phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, thực hiện lý tưởng của Đảng. Đồng thời, trung thành với Đảng được thể hiện ở ý thức xây dựng Đảng, thường xuyên phản ánh, đề đạt yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân đối với Đảng, báo cáo những việc làm vi phạm chính sách và pháp luật của cán bộ đảng viên để xây dựng Đảng. Nói chuyện tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10, Bác nêu rõ những nhiệm vụ cơ bản của CAND:

“1. Nhận rõ nhiệm vụ của Công an là bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân.

2. Để làm tròn nhiệm vụ, thì phải luôn luôn đoàn kết nội bộ, nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan, khinh địch, tự mãn.

3. Phải nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ” [3, tr. 119].


Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Đại học An ninh nhân dân


Khối rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ Kỷ niệm ngày truyền thống của Trường Đại học An ninh nhân dân


Trong mọi giai đoạn cách mạng, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn cố tình xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lênin, phá hoại đường lối chính sách của Đảng. Vì vậy CBCS Công an phải học tập chủ nghĩa Mác - Lênin; bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin; thường xuyên tổ chức học tập, nghiên cứu các chỉ thị và nghị quyết của Đảng, đặc biệt cần học tập và thấm nhuần sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết có quan hệ đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Cần hiểu thật kỹ nhiệm vụ chính trị, đối tượng đấu tranh, những nguyên tắc chỉ đạo và biện pháp công tác mà CAND phải thực hiện, mang lại hiệu quả cao nhất, nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn làm tròn nhiệm vụ, Công an phải nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và của Chính phủ, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân và dựa vào nhân dân” [3, tr. 120]./.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh (2009), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

arrow_upward