Tin Đại học ANND

Khoa An ninh xã hội tích cực tham gia phong trào thi đua năm học 2021-2022

Khoa An ninh xã hội tích cực tham gia phong trào thi đua năm học 2021-2022

Tích cực tham gia phong trào thi đua năm học 2021-2022 tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Khoa nghiệp vụ cơ bản tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2021-2022

Khoa nghiệp vụ cơ bản tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2021-2022

Chiều ngày 08/6/2022, Khoa Nghiệp vụ cơ bản tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2021 - 2022

Hội nghị thông báo Quyết định, Kế hoạch kiểm tra đối với  Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân

Hội nghị thông báo Quyết định, Kế hoạch kiểm tra đối với Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân

Sáng ngày 07/6/2022, Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 17 đối với Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân.

Tổ chức bàn giao, tiếp nhận công tác giữa đồng chí Hiệu trưởng và nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân

Tổ chức bàn giao, tiếp nhận công tác giữa đồng chí Hiệu trưởng và nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân

Thực hiện Quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, ngày 29/5/2022 tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm giáo viên thỉnh giảng cho đồng chí Trung tướng, TS Nguyễn Mạnh Trung

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm giáo viên thỉnh giảng cho đồng chí Trung tướng, TS Nguyễn Mạnh Trung

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm giáo viên thỉnh giảng tại Trường Đại học ANND

Trường Đại học An ninh nhân dân đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương thuộc thẩm quyền Bộ trưởng năm 2022

Trường Đại học An ninh nhân dân đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương thuộc thẩm quyền Bộ trưởng năm 2022

Thực hiện các quy định của Bộ Công an, ngày 02/6/2022, Trường Đại học An ninh nhân dân đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương thuộc thẩm quyền Bộ trưởng năm 2022.

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng

Thực hiện các quy định của Bộ Công an, ngày 30/5/2022, Trường Đại học An ninh nhân dân đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ tại Trường Đại học An ninh nhân dân.

Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ tại Trường Đại học An ninh nhân dân.

Chiều 28/5, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ tại trường Đại học An ninh nhân dân.

arrow_upward