Tin Đại học ANND

Trường Đại học An ninh nhân dân lấy ý kiến về việc đề cử Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022

Căn cứ Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/201 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”, Trường Đại học An ninh nhân dân lấy ý kiến Nhân dân và cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên về việc đề cử “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022” đối với 01 cá nhân: Thạc sĩ, Thiếu tá Trần Hoàng Anh, Giảng viên Khoa Nghiệp vụ cơ bản.

 

​Mọi ý kiến đóng góp về đề nghị xét tặng “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022” đối với 01 cá nhân nêu trên xin gửi về đồng chí Trần Hải Du, cán bộ Phòng Chính trị, Số điện thoại: 0975.932.012; Email: Mrseayou1990@gmail.com

arrow_upward