Tin Đại học ANND

Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngày 30/8/2022, Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Hội nghị do đồng chí Thiếu tướng, TS. Đoàn Minh Lý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì, có sự tham dự của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và hơn 500 đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc biên chế chính thức; cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ P6 và ban chỉ huy các lớp đang học tập tại Trường.

 

Đại tá, PGS, TS. Võ Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đại tá, PGS, TS. Võ Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nêu rõ: Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cơ sở đảng, cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường. Trên cơ sở đó, định hướng các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ sở đảng mình; xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn công tác tại Đảng bộ.

 

Thiếu tướng, TS. Đoàn Minh Lý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Hội nghị đã được nghe đồng chí Thiếu tướng, TS. Đoàn Minh Lý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường truyền đạt nội dung cơ bản của các Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, TS. Đoàn Minh Lý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định hội nghị đã thành công rất tốt đẹp. Đồng chí Bí thư yêu cầu cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc, ban chấp hành các tổ chức quần chúng và toàn thể cán bộ, đảng viên các đồng chí phải vận dụng sáng tạo nội dung của các Nghị quyết vào tình hình, đặc điểm công tác, giảng dạy và học tập của các đơn vị trong Trường; phát huy trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức đảng, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện. Đảng ủy Trường lấy kết quả thực hiện làm một tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị năm học 2022 - 2023.

 

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Tin và ảnh: Phòng Chính trị.

 

arrow_upward