Tin Đại học ANND

Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trong Công an nhân dân

Sáng 18/8/2022, thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trong Công an nhân dân, Đảng ủy Trường đã tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trực tuyến Trường Đại học An ninh nhân dân.

Hội nghị tổ chức điểm cầu trung tâm tại Hội trường Bộ Công an (Hà Nội) do đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy CATW, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an chủ trì. Tại điểm cầu trực tuyến tại Trường Đại học An ninh nhân dân, đồng chí Thiếu tướng TS. Đoàn Minh Lý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì; cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Trường, các bí thư cơ sở đảng, Chi ủy Phòng Chính trị, Văn phòng Đảng ủy Trường; đại diện Đảng ủy Trường Cao đẳng CSND II đã tham dự đầy đủ, nghiêm túc.

 

 

Đồng chí Thiếu tướng TS. Đoàn Minh Lý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chủ trì điểm cầu trực tuyến Trường Đại học An ninh nhân dân

 

Hội nghị đã nghe đồng chí PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

 

Sau đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an báo cáo những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đồng thời nhấn mạnh những vấn đề cần quán triệt, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu cấp ủy các đơn vị trong Công an nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tế công tác, chiến đấu, nghiên cứu, học tập.

 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

 

Tin và ảnh: Phòng Chính trị.

arrow_upward