Tin Đại học ANND

Văn hóa Công an nhân dân - Động lực nội sinh góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường

Văn hóa Công an nhân dân - Động lực nội sinh góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường

Văn hóa Công an nhân dân - Động lực nội sinh góp phần xây dựng đất nước việt nam hùng cường.

Tổ chức dạy và học thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19 trong mọi tình huống

Tổ chức dạy và học thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19 trong mọi tình huống

Ngày 19/11, Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 và ra quân huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu; trao bằng Tiến sĩ và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo...

Lễ Khai giảng, Ra quân huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu năm học 2021 - 2022, Trao bằng tiến sĩ và Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021) của Trường Đại học An ninh nhân dân

Lễ Khai giảng, Ra quân huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu năm học 2021 - 2022, Trao bằng tiến sĩ và Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021) của Trường Đại học An ninh nhân dân

Ngày 19/11/2021, Trường Đại học An ninh nhân dân long trọng tổ chức Lễ Khai giảng, Ra quân huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu năm học 2021 - 2022, Trao bằng tiến sĩ và Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021).

Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế thấm sâu, lan tỏa tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế thấm sâu, lan tỏa tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết tạo nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.

Đơn vị dự bị, sẵn sàng chiến đấu Trường Đại học An ninh nhân dân ra sức huấn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Lễ Khai giảng và ra quân năm học 2021 - 2022

Đơn vị dự bị, sẵn sàng chiến đấu Trường Đại học An ninh nhân dân ra sức huấn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Lễ Khai giảng và ra quân năm học 2021 - 2022

Sáng ngày 15/11/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Phan Xuân Tuy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trường ĐH ANND đã tổ chức buổi hợp luyện các khối phục vụ Lễ Khai giảng và ra quân năm học 2021 - 2022

Cho một kỳ thi an toàn trong đại dịch COVID-19

Cho một kỳ thi an toàn trong đại dịch COVID-19

Ngày 13,14/11/2021, Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên và đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học 4,5 năm mở tại Trường.

Trường Đại học An ninh nhân dân chúc mừng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhân dịp khai giảng năm học mới 2021-2022

Trường Đại học An ninh nhân dân chúc mừng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhân dịp khai giảng năm học mới 2021-2022

Sáng ngày 12/11/2020, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022. Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân tham dự và chúc mừng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Lực lượng Công an nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Lực lượng Công an nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 28/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Trường Đại học An ninh nhân dân đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Trường Đại học An ninh nhân dân đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Trường Đại học An ninh nhân dân xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trong Công an nhân dân tại Trường Đại học An ninh nhân dân

arrow_upward