Tin Bộ Công an

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự Kỳ họp Đại Hội Đồng Interpol lần thứ 89

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự Kỳ họp Đại Hội Đồng Interpol lần thứ 89

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự Kỳ họp Đại Hội Đồng Interpol lần thứ 89.

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Kỹ thuật – Hậu cần CAND

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Kỹ thuật – Hậu cần CAND

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Kỹ thuật – Hậu cần CAND.

Phải chuyển đổi tư duy, cách nhìn, lấy phòng ngừa tội phạm là chính

Phải chuyển đổi tư duy, cách nhìn, lấy phòng ngừa tội phạm là chính

Phải chuyển đổi tư duy, cách nhìn, lấy phòng ngừa tội phạm là chính.

Bộ Công an Việt Nam - Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Bộ Công an Việt Nam - Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Bộ Công an Việt Nam - Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm.

Bộ Công an - Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp bảo vệ An ninh Quốc gia

Bộ Công an - Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp bảo vệ An ninh Quốc gia

Bộ Công an - Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp bảo vệ An ninh Quốc gia.

Xây dựng văn hóa Công an nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mệnh

Xây dựng văn hóa Công an nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mệnh

Xây dựng văn hóa Công an nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mệnh.

Thắt chặt hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam - Australia

Thắt chặt hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam - Australia

Hai bên tiếp tục duy trì, triển khai các hoạt động hợp tác, chia sẻ thông tin tội phạm, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm có liên quan, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Đẩy mạnh hợp tác an ninh mạng Việt Nam - EU

Đẩy mạnh hợp tác an ninh mạng Việt Nam - EU

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) trên lĩnh vực an ninh mạng đang phát triển ngày càng tốt đẹp.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới

Sáng 23/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác lý luận Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới và Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021 – 2026.

Giữ vững an ninh quốc gia, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Giữ vững an ninh quốc gia, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Nhân dịp Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết.

arrow_upward