Tin tức

Đẩy mạnh đổi mới phong cách làm việc - Trường Đại học An ninh nhân dân phát huy truyền thống anh hùng, vững bước tiến lên

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân (diễn ra trong hai ngày 19 và 20/8/2020), tập thể Đảng ủy, đứng đầu là Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhanh chóng triển khai các hoạt động đầu khóa (nhiệm kỳ 2020 - 2025), tạo điều kiện nền tảng cho việc hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng Trường Đại học An ninh nhân dân thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học uy tín của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công an” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường đã đề ra, tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, việc đổi mới phong cách làm việc có vai trò nổi bật.

- Đổi mới tư duy:

Phát huy truyền thống anh hùng, sáng tạo trong chiến đấu, lao động và học tập, tập thể đảng viên, cán bộ, gỉảng viên, học viên Trường Đại học An ninh nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng sự thành công của Đại hội Đảng bộ Trường (nhiệm kỳ 2020 - 2025), nhanh chóng, tích cực xây dựng Nhà trường thành đơn vị dự bị chiến đấu mạnh của Bộ Công an với cơ cấu 1 trung đoàn, 2 tiểu đoàn và 6 đại đội. Để Trường Đại học An ninh nhân dân tiến nhanh, tiến vững chắc thành đơn vị vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám hiệu đẩy mạnh việc quán triệt, thực hiện phương châm “Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là trọng tâm, then chốt để xây dựng Trường Đại học An ninh nhân dân vững mạnh toàn diện”. Đảng bộ có mạnh thì Trường mới mạnh.


Với làn gió mới trong nhận thức, toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên và học viên Nhà trường tích cực khắc phục “sức ỳ tư duy”, xác định rõ tư cách, vị trí công tác là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân; không ngại khó, ngại khổ, linh hoạt, sáng tạo khắc phục trở ngại trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và thời gian; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

- Đổi mới phong cách lãnh đạo:

Là người chỉ huy cao nhất của Trường Đại học An ninh nhân dân - cơ sở giáo dục đại học duy nhất ở miền Nam đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng An ninh nhân dân, đồng thời là đơn vị tác chiến cấp trung đoàn của Bộ Công an, ngay khi tiếp nhận vị trí công tác, đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã quyết liệt chỉ đạo đổi mới phong cách làm việc, nêu gương với tác phong Tư lệnh, đi đầu thực hiện “lãnh đạo làm gương nhanh hơn mệnh lệnh”.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” [1] , “nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành... Trước hết, mình phải làm gương, gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân...”[2] , tập thể Đảng ủy, cấp ủy tổ chức cơ sở đảng và lãnh đạo các đơn vị đều nỗ lực đi trước, làm trước, “kéo” tập thể theo mình. Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Nhà trường dần quen với hình ảnh vừa nghiêm túc, vừa gần gũi của đồng chí Hiệu trưởng trong việc thị sát các hoạt động thường xuyên của Nhà trường; sự tích cực, hòa đồng của các đồng chí lãnh đạo Khoa, Phòng với quần chúng, học viên trong các phong trào, hội thao thời gian qua.


- Đổi mới phong cách làm việc:

Phương châm “hết việc chứ không hết giờ” không thể trở thành hiện thực nếu thiếu đi quyết tâm và sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên và học viên Nhà trường. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: “Khó như cách mạng mà ta đã làm được và đã thành công. Muốn làm được, ta phải: quyết tâm, trí tâm và đồng tâm” [3]. Theo đó, cung cách phục vụ, lề lối làm việc của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường ngày càng trở nên quy củ, nề nếp, hiện đại. Lễ tiết, tác phong được đề cao, hệ thống quy định, quy trình công tác được xây dựng, ngày càng hoàn thiện; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, việc ứng dụng công nghệ thông tin trở nên phổ biến, dân chủ ở cơ sở tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thực chất. Ngay sau Đại hội Đảng bộ Trường khóa XV, Đảng ủy và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã nhanh chóng xây dựng, ban hành các văn bản đầu khóa để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường như: Chương trình hành động, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, Quy chế hoạt động của Đảng ủy khóa XV. Được sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của các cấp ủy đảng, Trường Đại học An ninh nhân dân “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển” vững vàng trong thời kỳ mới./.________________________


1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, 1995, tr.263.

2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, 2011, tr.171.

3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, 2011, tr.171.

Bài viết: Khoa K1;  Ảnh: CLB Nhiếp ảnh ĐTN và Cao Hùng
arrow_upward