Tin Đại học ANND

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77; Sơ kết công tác học kỳ I; triển khai Chương trình công tác học kỳ II, năm học 2021-2022 và phát động Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Đại tướng, GS. TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, B trưởng Bộ Công an; chỉ đạo của Thưng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Th trưởng Bộ Công an, phục trách khối tờng CAND; nhằm kịp thời thông báo, quán triệt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 diễn ra từ ngày 27/12 đến 29/12/2021 tại Hà Nội cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt; Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân về lãnh đạo xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm học 2021 – 2022; Chương trình công tác trọng tâm năm học 2021 – 2022 và kế hoạch tổ chức Sơ kết công tác học kỳ I, năm học 2021 – 2022 của Nhà trường, ngày 10/01/2022, Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị thông báo, quán triệt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77; Sơ kết công tác học kỳ I, triển khai Chương trình công tác học kỳ II, năm học 2021 – 2022 và phát đng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm và đại diện cán bộ, giáo viên xuất sắc, tiêu biểu trong học kỳ I năm học 2021 – 2022.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã thông báo, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thủớng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị, đó là: Thủ trưởng biểu dương lc lượng Công an nhân dân "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”. Đồng thời nhấn mạnh mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, quản lý của Nhà nước, góp phần phục vụ đắc lực, hiệu quả nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh chống "giặc nội xâm"; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Thủớng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả đến tận cơ sở Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực công tác công an. Lực lượng Công an nhân dân phải chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo sát, đúng tình hình, tham mưu với Đảng và Nhà nước các chủ trương, giải pháp kịp thời, nhất là tham mưu chiến lược; giữ vững thế chủ động, sẵn sàng các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống đe dọa đến lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích hợp pháp của chúng ta, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác nắm tình hình và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động... Trong mọi hoàn cảnh, người chiến sỹ Công an cách mạng phải luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết; luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, xứng danh là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép" vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. "Kiếm phải sắc, lá chắn phải vững, cái tâm phải trong sáng", có như thế, mới xứng đáng với niềm tin, hy vọng và những tình cảm quý mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam của chúng ta, Thủớng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Tiếp theo, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng thông báo và quán triệt phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí Đại tướng, GS. TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, B trưởng Bộ Công an, đó là:  Đồng chí Bộ trưởng ghi nhận đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những hy sinh to lớn của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng, nhiệt liệt biểu dương kết quả chiến công, thành tích xuất sắc, trên các lĩnh vực công tác của lực lượng CAND đạt được trong năm 2021 vừa qua. Từ thực tiễn và kết quả công tác năm 2021, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, chủ động đề ra, quyết tâm triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp biện pháp phù hợp hiệu quả, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiệu yêu cầu nhiệm vụ của năm 2022, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã đưc nêu đầy đủ trong nghị quyết của Đảng ủy CATW, chỉ thị công tác của Bộ. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo, chủ động nắm chắc, phân tích đánh giá tình hình, trên cơ sở đó kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ lợi ích ANQG, tiếp tục củng cố vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; kịp thời tham mưu đề xuất, xây dựng, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự, hoạt động của CAND. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ bí mật Nhà nuớc. Đẩy mạnh công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh kinh tế, bảo đảm an ninh mạng, phục vụ nhiệm vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử. Bộ trưng lưu ý công an các đơn vị, địa phương, tiếp tục đổi mới, xác định trách nhiệm cụ thể, đối với từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy. Công an các đơn vị cần theo dõi sát tình hình, thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phòng chống dịch COVID-19, chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ công tác Công an phòng chống dịch.


Ảnh: Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy thông báo kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Nhà trường

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng của Nhà trường chủ động tham mưu, tổ chức hội nghị, tọa đàm từng nội dung cụ thể để quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 trong các mặt công tác của Nhà trường và từng đơn vị.

Tại Hội nghị sơ kết công tác học kỳ I và triển khai Chương trình công tác học kỳ II, năm học 2021-2022, đồng chí Thiếu tưng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưng Nhà trường, chủ trì Hội nghị ghi nhận, đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Nhà trường đã đạt được trong học kỳ I. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ Công an Trung ương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ Nhà trường. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, khó lường, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong toàn bộ các hoạt động; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trong cảớc, sự đoàn kết, gắn bó của các học viện, trường Công an nhân dân. ới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đặc biệt là sự quyết đoán, nêu cao ý thức kỷ luật, tăng cường dân chủ, đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao độ, phấn đấu không ngừng nghỉ, tận tụy nỗ lực không ngừng của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên Nhà trường phát huy truyền thống nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao toàn diện chất lượng các mặt công tác, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tự tin, vững bước tiến vào thời kỳ mới, khẳng định vị thế vững vàng của ngôi trường có truyền thống hơn 58 năm xây dựng và phát triển. Kết quả công tác nổi bật trong học kỳ I thể hiện toàn diện trên tất cả các mặt công tác giáo dục đào tạo; nghiên cứu khoa học và biên soạn; công tác tổ chức cán bộ; công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác quản lý giáo dục học viên; xây dựng đơn vị dự bị, sẵn sàng chiến đấu; công tác tham mưu tổng hợp, lãnh đạo chỉ huy và đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhà trường; công tác tài chính, kỹ thuật, hậu cần, đời sống và phòng, chống dịch COVID-19.


Ảnh: Đ/c Thiếu tưng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Sơ kết công tác học kỳ I và triển khai Chương trình công tác học kỳ II, năm học 2021-2022

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong học kỳ I vừa qua, Trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưng Huân chương Chiến công hạng Nhì vì đã lập chiến công xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 02 đ/c được tặng thưng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì; 24 đ/c được tặng thưng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba; 02 đ/c được Thủớng Chính phủ tặng Bằng khen; Nhà trưng được Bộ Công an tặng Cờ thi đua trong phong trào thi đua ”Vì an ninh Tổ quốc” năm học 2020 – 2021 và 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 05 đ/c đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lc lượng CAND, 21 tập thể và 74 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, 34ợt học viên được Chủ tịch UBND các tỉnh tặng Bằng khen, 158ợt tập thể, 404ợt cá nhân được Hiệu trưng khen thưng trong các phong trào thi đua.


Ảnh: Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thiếu tưng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưng Nhà trường trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Công an cho các đơn vị trực thuộc

Thành công mà Nhà trường đạt được thời gian qua đồng thời là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, tích cực, trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mà đứng đầu là đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; và sự đoàn kết thống nhất cao độ; bản lĩnh chính trị vững vàng của một tập thể đã từng trải qua thử thách có lúc ngặt nghèo trong cả thời chiến lẫn thời bình; quá trình lao động bền bỉ, sáng tạo; khát vọng đổi mới, vươn lên khẳng định vai trò, vị thế trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lưc có uy tín cao, đơn vị dự bị sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên Nhà trường…

ớc vào học kỳ II và thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, để hoàn thành “mục tiêu kép” Nhà trường sẽ gặp không ít khó khăn, thử thách… Trên tinh thần kế thừa những thành tựu đã đạt được, với quyết tâm xây dựng Trường Đại học An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và hội nhập, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng yêu cầu bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

- Một là, Tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Kiện toàn, nâng cao năng lực, bản lĩnh của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị ngang tầm vị thế, nhiệm vụ của Nhà trường. Huy động được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và phát triển Nhà trưng, hướng đến mục tiêu các năm 2023, 2025, 2030.

- Hai là, duy trì và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyển sinh, chiêu sinh nhập học các khóa lớp đảm bảo đủ chỉ tiêu Bộ giao năm 2021; chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh, chiêu sinh nhập học năm 2022, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông Công an nhân dân. Triển khai thực hiện danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo trong CAND; rà soát, xây dựng, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trong CAND cho phù hợp với hệ thống ngành, nghề đào tạo mới. Rà soát, xác định chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành các trình độ đào tạo phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Công an.

- Ba là, đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu theo hướng hoàn thiện, phát triển lý luận nghiệp vụ của Ngành, xây dựng lực lượng, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới và tham mưu chiến lược cho lãnh đạo Bộ Công an. Tăng cường phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, thực hiện đề tài khoa học các cấp. Nâng cao hiệu quả công tác thư viện đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường.

- Bốn là, duy trì và mở rộng hoạt động đối ngoại của Trưng đi vào thực chất, hiệu quả; tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của các Ngành, các cấp; của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương và toàn xã hội nhằm huy động mọi nguồn lực đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, xây dựng đội ngũ trí thức bậc cao, phát triển công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Nhà trường thông minh. - Nâng cao chất lưng đào tạo, phục vụ, giáo dục truyền thống đối với học viên Campuchia, qua đó tiếp tục vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia phục vụ lợi ích chiến lược, lâu dài của hai quốc gia, dân tộc và khu vực.

- Năm là, duy trì, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chp hành nghiêm túc điều lệnh CAND trong toàn Trường. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục học viên. Tiếp tục giữ vững môi trường giáo dục lành mạnh, môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục phát huy những giá trị nhân văn, thủy chung, nghĩa tình. Hình ảnh tốt đẹp của Nhà trưng ngày càng được quảng bá rộng rãi trong toàn xã hội, trở thành niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên.

- Sáu là, xây dựng Nhà trưng là đơn vị dự bị, sẵn sàng chiến đấu mạnh của Bộ Công an, tập trung tổ chức huấn luyện và đề xuất trang cấp các thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ huấn luyện, chiến đấu nhằm xây dựng, củng cố lực lưng và điều động học viên dự bị chiến đấu tham gia bảo đảm an ninh trật tự và các hoạt động khác theo yêu cầu của Bộ Công an.

- Bảy là, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình công tác trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các mặt công tác. Tiếp tục chú trọng thực hiện Chương trình chuyển đổi số của Nhà trường. Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến, mạng liên lạc cơ yếu cấp I, mạng WAN của Bộ Công an tại Trường.

- Tám là, Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác. Tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả đất an ninh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tại 02 cơ s nhà, đất của Trường tại Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Chín là, tiếp tục chủ động, có phương án phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, đảm bảo thực hiện tốt “mục tiêu kép” của Nhà trường.

- ời là, định hưng và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, phong trào, kế hoạch lập thành tích chuẩn bịớng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trường Đại học An ninh nhân dân (09/10/1963 - 09/10/2023).

Để góp phần thực hiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị quyết của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 và Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2022; về công tác trọng tâm năm học 2021 – 2022; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình công tác năm học 2021-2022 của trưng; trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt đưc trong năm 2021 và học kỳ I năm học 2021-2022 vừa qua, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 tại Trường Đại học An ninh nhân dân và đề nghị toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Trường Đại học An ninh nhân dân nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao, lập thành tích hướng đến chào mừng 60 năm ngày Truyền thống Trường Đại học An ninh nhân dân (09/10/1963-09/10/2023).

Nhân dịp năm mới 2022 và chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chúc toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên và gia đình, bạn bè, người thân năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trước đó cùng ngày, trong không khí mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tưng đài Bác Hồ của Trường; tổ chức Lễ Công bố các quyết định về công tác cán bộ đợt 1, năm 2022; Khánh thành công trình Biển hiệu Trường Đại học An ninh nhân dân; Khánh thành công trình kết nối trực tuyến 02 phòng Hội thảo khoa học của Trường Đại học An ninh nhân dân; Khánh thành Công trình sinh viên khu thể thao và sân bóng chuyền hơi Trường Đại học An ninh nhân dân.


Ảnh: Thiếu tướng, PGS. TS. Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

          Trong đợt 1, năm 2022, Trường đã tiến hành bổ nhiệm lại 01 đồng chí Phó Trưởng phòng và tương đương; bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm 04 đồng chí Phó Trưởng phòng và tương đương; bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm 06 đồng chí chỉ huy cấp Đội và tiến hành điều động công tác đối với 06 đồng chí. Đến nay, cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Trường đã cơ bn được kiện toàn, đáp ứng tốt yêu cầu công tác.


Ảnh: Đ/c Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao các Quyết định về công tác cán bộ

Công trình Biển hiệu Trường Đại học An ninh nhân dân được xây dựng thống nhất theo quy định tại Thông tư của Bộ Công an quy định về biển hiệu, biển chức danh, băng trực ban, băng kiểm tra điều lệnh trong Công an nhân dân. Sau gần 01 tháng thi công với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Công trình Biển hiệu và khẩu hiệu tại Cổng chính đã hoàn thành và chính thức đưc đưa vào sử dụng. Đây là hạng mục đầu tiên trong tổng thể hoạt động nâng cấp, điều chỉnh hệ thống trang trí khánh tiết trong toàn Trường theo quy định của Điều lệnh Công an nhân dân. Công trình sẽ trở thành một biểu tượng, dấu ấn mới, tô thắm thêm niềm tự hào về quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường trong hơn 58 năm qua. Là công trình thiết thực để chào mừng năm mới 2022,ớng đến kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Nhà trường (09/10/1963-09/10/2023).


Ảnh: Cắt băng khánh thành công trình Biển hiệu Trường Đại học An ninh nhân dân


Ảnh: Công trình Biển hiệu Trường Đại học An ninh nhân dân

Công trình kết nối trực tuyến 02 phòng Hội thảo khoa học của Trường Đại học An ninh nhân dân. Đây là một sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của Nhà tờng trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất; đồng thời qua đó góp phần nâng cao công suất, năng lực tổ chức các sự kiện, hội thảo khoa học các cấp; đổi mới công tác quản trị, điều hành của Nhà trường, đáp ứng tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.


Ảnh: Cắt băng khánh thành công trình Kết nối trực tuyến 02 phòng Hội thảo khoa học Trường Đại học An ninh nhân dân

Công trình sinh viên khu thể thao và sân bóng chuyền hơi Trường Đại học An ninh nhân dân. Đây là công trình sinh viên Khóa D29 và LT-T12 nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quôc” năm 202, kỳ niệm 72 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và hội sinh viên Việt Nam (09/10/1950 - 09/01/2022). Việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình góp phần tạo thêm sân chơi thể thao lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên Nhà trường. Ngay sau khi công trình đưc khánh thành đã diễn ra các trận đấu bóng chuyền hơi giữa các đội tuyển nữ một cách sôi nổi, vui vẻ.


Ảnh: Khánh thành công trình khu thể thao và sân bóng chuyền hơi Trường Đại học An ninh nhân dân (công trình sinh viên Khóa D29 và LT-T12)


Ảnh: Giao lưu bóng chuyn hơi nữ sau Lễ khánh thành

Tin/Ảnh, Phòng P1

 

 

arrow_upward