Tin Đại học ANND

Trường Đại học An ninh nhân dân, một năm nhìn lại và chặng đường tiếp theo trong quá trình chuyển mình phát triển nhanh, bền vững

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Thiếu tướng, PGS, TS. Phan Xuân Tuy

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

 

Năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh Đảng, Nhà nước, Ngành Công an và Nhà trường tổ chức nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lần thứ VII của Đảng bộ Công an Trung ương, lần thứ XV của Đảng bộ Nhà trường; là năm chuyển giao nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành, là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, cũng là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ Công an Trung ương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ Nhà trường; triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trường theo mô hình tổ chức mới của Bộ Công an. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp, khó lường và khốc liệt, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong toàn bộ các hoạt động; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước, sự đoàn kết, gắn bó của các học viện, trường Công an nhân dân (CAND). Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đặc biệt là sự quyết đoán, nêu cao ý thức kỷ luật, tăng cường dân chủ, đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao độ, tận tụy nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên Nhà trường đã phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao toàn diện chất lượng các mặt công tác, đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Qua một năm nhìn lại, Trường Đại học An ninh nhân dân vô cùng tự hào với 10 thành tích nổi bật, đột phá, cụ thể là:

(1) Công tác xây dựng Đảng là mốc son nổi bật, có vai trò động lực, nền tảng của mọi thành công trong thời gian qua. Tính đảng trong toàn diện các mặt công tác của Trường được tăng cường rõ nét. Sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Nhà trường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp có nhiều đổi mới, đi vào thực chất hơn. Tập thể Đảng ủy đoàn kết, thống nhất một lòng, có tài đức, có trách nhiệm cao thực sự đã trở thành hạt nhân lãnh đạo hiệu lực, hiệu quả, lôi cuốn toàn Đảng bộ, Nhà trường vững bước tiến lên. Nhận thức và sự tham gia của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên Nhà trường đối với các hoạt động của Đảng bộ, của Trường ngày càng đầy đủ, sâu sắc, tích cực, trách nhiệm, tự giác, hiệu quả. Những chuyển biến tích cực về ý thức và hành động của các tổ chức đảng, đảng viên đã thúc đẩy quá trình kiến tạo bộ mặt mới cho Đảng bộ Trường theo hướng từ “tiếp thu quán triệt” một chiều, thành “chủ động quán triệt và lãnh đạo sáng tạo”.

 

 Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp có nhiều đổi mới, đi vào thực chất hơn

(2) Công tác tổ chức cán bộ có bước chuyển quan trọng, ngày càng có tính nghiêm túc, chiến lược. Tháng 05/2021, sau quá trình chuẩn bị nhân sự lâu dài, Trường Đại học An ninh nhân dân đã được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm gần như đầy đủ tất cả các vị trí Ban Giám hiệu, Trưởng các khoa, phòng, trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong thời gian tới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên được quan tâm đúng mức, đặc biệt là đội ngũ giáo viên có học hàm, học vị cao làm nòng cốt có vai trò định hướng, đi đầu trong đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cùng với việc đảm đương chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy mới, năng suất lao động của tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Nhà trường gia tăng rõ rệt. Với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, thủ trưởng phải làm việc nhiều hơn, chịu được áp lực cao hơn cán bộ, hơn một năm qua đã chứng kiến sự nêu gương tích cực của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tập thể cấp ủy, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý và chuyên môn. Tuyệt đối không xuất hiện tư tưởng nghỉ ngơi, an nhàn, ngại việc trong đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy.


Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2021

(3)  Chuyển đổi số là bước ngoặc quan trọng của Nhà trường để quyết liệt nắm bắt thời cơ, vận hội mới xử lý các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường nhằm đem lại sự đổi thay, khác lạ, một diện dạo mới cho Trường Đại học An ninh nhân dân trong thời đại cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số, trong đó tập trung nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành, giáo dục đào tạo, hoạt động giảng dạy - học tập, nghiên cứu khoa học; xây dựng, vận hành hiệu quả kho tài nguyên, dữ liệu phục vụ công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý, điều hành của Nhà trường; chia sẻ thông tin tài nguyên, dữ liệu số giữa Nhà trường với các học viện, trường CAND góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Đại học An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đến năm 2030 trở thành Nhà trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và hội nhập.


Tọa đàm khoa học “Chuyển đổi số tại Trường Đại học An ninh nhân dân”

(4) Tính chiến đấu được tô đậm trong toàn Trường Đại học An ninh nhân dân - đơn vị vũ trang nhân dân, lực lượng dự bị, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Công an tại địa bàn trọng điểm phía Nam. Công tác lãnh đạo, chỉ huy, cải cách hành chính, xây dựng lực lượng dự bị chiến đấu có nhiều bước phát triển mới. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm đổi mới, các quy trình, phong cách làm việc của cán bộ, giáo viên Nhà trường ngày càng chính quy, chặt chẽ; việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật ngày càng rõ nét, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên.. Bên cạnh đó, Trường đã thành lập, tổ chức huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu với mục tiêu huấn luyện, trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản cho đơn vị dự bị chiến đấu của Trường đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an các đơn vị, địa phương, phù hợp với mục tiêu đào tạo; đảm bảo sẵn sàng huy động tham gia công tác chiến đấu, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội khi có yêu cầu. Thời gian qua, lực lượng dự bị chiến đấu của Trường đã Bộ Công an quyết định điều động hỗ trợ có hiệu quả cao cho Công an các đơn vị, địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự bầu cử Đại biểu đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

 Lễ Ra quân huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu Trường Đại học An ninh nhân dân năm học 2020-2021

(5) Công tác chính trị, tư tưởng; thông tin, tuyên truyền được tăng cường, tổ chức thường xuyên hơn với nhiều nội dung đổi mới. Hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, thân nhân cán bộ, chiến sĩ được chú ý và quan tâm nhiều hơn, được toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên Nhà trường tích cực tham gia với nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có tính lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động về nguồn diễn ra thường xuyên hơn với nhiều địa chỉ mới đầy ý nghĩa. Tổ chức xây dựng phim truyền thống về Nhà trường, phát trên sóng Truyền hình CAND. Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường được gia tăng về phương thức, nội dung và tần suất.


Trang thông tin điện tử Trường Đại học An ninh nhân dân trở thành kênh thông tin, tuyên truyền, giáo dục quan trọng của Nhà trường

(6)  Công tác giáo dục và đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng, quản lý và giáo dục học viên tiếp tục phát huy được truyền thống danh dự, uy tín, môi trường trong sạch, lành mạnh của Trường Đại học An ninh nhân dân, đồng thời có bước phát triển mới. Hầu như các khoa, phòng, trung tâm đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; nhiều đơn vị dù quân số còn thiếu nhiều so với yêu cầu công việc, nhưng đã xuất sắc lao động, cống hiến quên mình, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Phong trào thi đua dạy giỏi được quan tâm, nhiều lượt lãnh đạo đã nhân điển hình dạy giỏi, qua đó nêu gương, động viên giảng viên toàn Trường tiếp tục thi đua dạy tốt, cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy. Hoạt động giảng dạy, nhất là giảng dạy sau đại học và bồi dưỡng chức danh được quan tâm với sự tham gia của Ban Giám hiệu, các nhà khoa học đầu ngành. Chất lượng các mặt công tác giáo dục đào tạo được nâng lên, đặc biệt Trường đã xây dựng và công bố “Tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và triết lý giáo dục”, đồng thời xây dựng kế hoạch chiến lược để hiện thực hóa “Tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và triết lý giáo dục” mà Trường đã công bố.


Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021 và Kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Trường Đại học An ninh nhân dân

(7) Công tác nghiên cứu khoa học và biên soạn tài liệu dạy học phát triển vượt bậc, có nhiều đột phá. Lần đầu tiên Trường tổ chức 02 hội thảo khoa học cấp Bộ, phối hợp Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo về an ninh phi truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai nhiều hội thảo khoa học cấp Trường với sự quy tụ của nhiều nhà khoa học danh tiếng trong và ngoài Ngành. Đặc biệt, sau các hội thảo khoa học, Nhà trường đã tổ chức đúc rút, tổng hợp báo cáo, tham mưu chiến lược, sâu sắc với các đơn vị chức năng có liên quan đến nội dung hội thảo, nhất là Lãnh đạo Bộ Công an. Qua đó, Nhà trường đã tích cực tham mưu chiến lược cho Bộ Công an trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng lực lượng An ninh nhân dân, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn chặt với thực tiễn sự nghiệp đấu tranh bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Ý kiến của Trường đã được chú ý lắng nghe, quan tâm, chia sẻ và ủng hộ trên nhiều diễn đàn khác nhau, được lãnh đạo Bộ ghi nhận và chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhiều góp ý về công tác với các đơn vị tham mưu của Bộ đã được tiếp nhận, trở thành hướng dẫn chung cho các trường CAND về công tác cán bộ, tuyển sinh, hậu cần kỹ thuật.


Hội thảo khoa học cấp Bộ “Nội dung, chương trình và tổ chức giảng dạy, nghiên cứu, học tập các môn khoa học pháp lý đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới” tại Trường Đại học An ninh nhân dân

(8) Hoạt động đối ngoại của Nhà trường có bước phát triển mới, Nhà trường được xã hội biết đến nhiều hơn. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ Công an, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, lãnh đạo các ban ngành địa phương, lãnh đạo các trường trong và ngoài ngành tham dự các hoạt động, sự kiện tại Trường. Trường đã tổ chức thành công nhiều hoạt động mà trước đây chưa từng tổ chức, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, như: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020; Ngày Hội quốc phòng toàn dân và chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức thành công vòng chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ, được Trung ương Đoàn đánh giá cao khâu tổ chức, đặc biệt Nhà trường có 01 học viên xuất sắc vượt qua hơn 50.000 thí sinh để đạt giải Nhất tại cuộc thi. Bên cạnh đó, Trường đã duy trì tốt quan hệ đối ngoại với 13 đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp và tổ chức ký kết mới quy chế phối hợp với 01 đơn vị nghiệp vụ của Bộ và 01 Công an thành phố trực thuộc Trung ương. Các hoạt động phối hợp về công tác chuyên môn với hệ thống trường Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực II); với Hội đồng Lý luận Trung ương, các học viện, đại học trong và ngoài ngành (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Văn Lang, Đại học Nguyễn Huệ, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Trần Đại Nghĩa... được khơi thông, củng cố tích cực. Qua triển khai đồng bộ các mặt công tác đối ngoại, tiếng nói, uy tín, vị thế của Trường trong lực lượng CAND được nâng lên. Có thể nói, chưa bao giờ Nhà trường nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành Trung ương, địa phương như thời gian qua.


Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

(9) Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà trường luôn đi đầu trong việc thực hiện đảm bảo mục tiêu kép và phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch là “dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ”. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên chuyển trạng thái hoạt động phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất, thể hiện tinh thần không nghỉ hè và duy trì quân số ứng trực cho công tác phòng chống dịch, tận dụng tối đa các nguồn lực trong phòng chống dịch, vừa đảm bảo an toàn cho Nhà trường, vừa tăng cường lực lượng, chi viện cho Công an các tỉnh, thành phố hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19. Trường đã vận động ủng hộ, quyên góp hơn 437 triệu đồng ủng hộ cán bộ của Trường đang mắc bệnh hiểm nghèo, thăm viếng gia đình liệt sĩ, người nhiễm COVID-19, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên các địa bàn Trường đóng quân. Tổ chức trao tặng, chia sẻ 18 tấn lương thực, thực phẩm, vật tư y tế Nhà trường được Công an các địa phương, các cựu học viên và các nhà hảo tâm hỗ trợ; kịp thời chia sẻ với học viên đi tăng cường, cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường; Công an, chính quyền và nhân dân trên địa bàn Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, thể hiện đậm nét truyền thống tương thân, tương ái, tình cảm quân - dân giữa Nhà trường và địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đảm bảo an toàn tuyệt đối, điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người cách ly tại khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm đào tạo của Trường ở Long Thành, Đồng Nai, đã tiếp nhận cách ly trên 2000 lượt công dân về từ 10 quốc gia, vùng lãnh thổ, phối hợp thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị F0 không triệu chứng. Qua đó chia sẻ, hỗ trợ địa phương Trường đóng quân trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lực lượng Công an là lực lượng đi đầu, tuyến đầu trong phòng, chống dịch COVID-19. Đến thời điểm này, có thể nói, Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép: vừa ngăn không cho dịch bệnh lây lan vào Trường, vừa đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao các mặt công tác và sẵn sàng cho mọi hoạt động trong trạng thái “bình thường mới”.


Trường Đại học An ninh nhân dân tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

(10)  Công tác tài chính, kỹ thuật, hậu cần và đời sống luôn chủ động, kịp thời và có nhiều điểm mới. Thực hiện công tác thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý và sử dụng tài chính công khai, minh bạch và phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Nhà trường; đảm bảo thanh toán thu, chi cho các hoạt động của các đơn vị, cá nhân theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước, quy định của Ngành và của Trường. Tổ chức phát động phong trào “Học viên an ninh chung tay bảo vệ môi trường”; triển khai thực hiện dự án thu gom nước thải sinh hoạt; xây dựng ký túc xá học viên kiểu mẫu, nơi làm việc đúng điều lệnh, ra quân tổng vệ sinh, cải tạo cảnh quan, góp phần làm cho cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp và hiện đại. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ phát động; Kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, Nhà trường tổ chức được 02 đợt trồng cây với hàng trăm cây Dầu. Tổ chức tốt công tác phục vụ nhu cầu ăn, uống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động hợp đồng và học viên trong điều kiện hết sức khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19.


Trường Đại học An ninh nhân dân chú trọng bảo đảm đời sống, hậu cần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc nêu trên, trong 01 năm qua, Trường vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, 05 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố. Đoàn thanh niên Nhà trường xuất sắc được trao Cờ thi đua và 02 Bằng khen của Trung ương Đoàn, 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Hội Phụ nữ Trường được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Công đoàn trường được tặng Bằng khen của Công đoàn CAND. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng được bầu là đại biểu dự khuyết đại diện Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội Đảng toàn quốc, được Bộ trưởng bổ sung vào Hội đồng Lý luận Bộ Công an; đồng chí Bí thư Đoàn Thành niên được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đoàn Bộ Công an… Thành công mà Nhà trường đạt được thời gian qua là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, tích cực, trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự đoàn kết thống nhất cao độ; bản lĩnh chính trị vững vàng của một tập thể đã từng trải qua thử thách có lúc ngặt nghèo trong cả thời chiến lẫn thời bình; quá trình lao động bền bỉ, sáng tạo; khát vọng đổi mới, vươn lên khẳng định vai trò, vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược có uy tín cao, đơn vị dự bị sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CAND của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên Nhà trường.

Bước vào năm học 2021-2022, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, để hoàn thành “mục tiêu kép” Nhà trường sẽ gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch, lịch trình chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm học. Đồng thời, Trường vẫn còn một số khó khăn về ngân sách, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên còn thiếu… Trên tinh thần kế thừa những thành tựu đã đạt được, với quyết tâm xây dựng Trường Đại học An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và hội nhập, trong năm học 2021 - 2022, Nhà trường sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, với phương châm và chủ đề: Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả; năng động sáng tạo, vượt lên khó khăn, tiếp tục chuyển đổi số, hoàn thành “mục tiêu kép”, Nhà trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Kiện toàn, nâng cao năng lực, bản lĩnh của tổ chức cơ sở đảng, Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các tiểu ban của Đảng ủy và đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị ngang tầm vị thế, nhiệm vụ của Nhà trường. Huy động được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và phát triển Nhà trường, hướng đến mục tiêu các năm 2025, 2030. Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo các mặt công tác của Nhà trường trên các lĩnh vực. Thường xuyên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII theo Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị và các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XV. Định hướng và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, phong trào, kế hoạch lập thành tích chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trường Đại học An ninh nhân dân (09/10/1963 - 09/10/2023).

Hai là, tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Trường về lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ giai đoạn 2021 - 2025 nhằm xây dựng, phát triển toàn diện đội ngũ cán bộ, giảng viên đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nâng cao uy tín, vị thế của Nhà trường. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của Trường, các đơn vị trực thuộc theo quyết định của Bộ Công an; ưu tiên kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, phân công rõ trách nhiệm. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, yêu ngành, yêu nghề, tự hào về truyền thống của lực lượng CAND và truyền thống của Trường Đại học An ninh nhân dân anh hùng. Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ba là, triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược về chuyển đổi số của Nhà trường để cụ thể hóa Chương trình chuyển đổi số trong CAND đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đăng ký nghiên cứu, xây dựng mô hình nhà trường thông minh, xây dựng, triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm học và các kế hoạch chuyên đề trên các lĩnh vực: đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cấp hạ tấng công nghệ thông tin; hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình công tác trên tất cả các lĩnh vực... để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các mặt công tác, xây dựng phòng họp thông minh, tập trung phát triển học liệu số, đẩy mạnh giảng dạy trực tuyến ở một số môn học phù hợp; phát triển các phần mềm, số hóa dữ liệu phục vụ công tác tham mưu, quản lý, điều hành trong điều kiện nhà trường chuyển sang trạng thái “bình thường mới”. Tổ chức tốt công tác quản trị mạng, đảm bảo an toàn thông tin, an toàn kết nối và bảo mật, nâng cấp trung tâm dữ liệu của Nhà trường.

Bốn là, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, từng bước đưa Nhà trường phát triển, bắt kịp với xu thế của đất nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Tổ chức xây dựng và triển khai Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; các kế hoạch chiến lược trên từng lĩnh vực nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Nhà trường. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của Trường giai đoạn 2020 - 2025. Nâng cao năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyển sinh, nhất là tuyển sinh chính quy tuyển mới, tuyển sinh cao học, nghiên cứu sinh theo quy chế mới. Triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND giai đoạn 2022 - 2025; Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho người đã có bằng tốt nghiệp đại học (ngoài ngành Công an) theo Đề án thí điểm của Bộ Công an. Tham gia đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền làm thật tốt công tác truyền thông CAND. Triển khai thực hiện Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo trong CAND; rà soát, xây dựng, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trong CAND cho phù hợp với hệ thống ngành, nghề đào tạo mới. Thực hiện chuyển đổi phương thức đào tạo theo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; tham mưu điều chỉnh chương trình đào tạo, đáp ứng chuẩn đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

Năm là, đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu theo hướng hoàn thiện, phát triển lý luận nghiệp vụ của Ngành, xây dựng lực lượng, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới và tham mưu chiến lược cho Bộ Công an. Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy định, quy trình trên lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tổ chức thực hiện đúng tiến độ, chất lượng cao các đề tài cấp Nhà nước; cấp Bộ, cấp tỉnh và các nhiệm vụ khoa học đã đăng ký. Đẩy mạnh số hóa Thư viện và nâng cao hiệu quả sử dụng Thư viện điện tử. Tăng cường bổ sung, quản lý tài liệu, phục vụ tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và học viên. Đẩy mạnh số hóa tài liệu giảng dạy; nghiên cứu hợp tác, kết nối với trung tâm học liệu, thư viện của các cơ sở giáo dục trong và ngoài ngành.

Sáu là, tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Trường tạo cơ sở để huy động mọi nguồn lực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, xây dựng đội ngũ trí thức bậc cao, phát triển công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Triển khai thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đã ký kết; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả để rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, bổ sung các nội dung trọng tâm cần hợp tác trong thời gian tới. Tiếp tục thiết lập, xây dựng, củng cố các mối quan hệ, ký kết giao ước phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, đơn vị ngoài Ngành; xây dựng, củng cố mối quan hệ hợp tác với các cơ quan tham mưu về hợp tác quốc tế của Bộ nhằm đưa Nhà trường tham gia sâu rộng vào các hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Công an. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ, giáo dục truyền thống đối với học viên quốc tế, qua đó tiếp tục vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Bộ Công an Việt Nam và an ninh các nước, phục vụ lợi ích chiến lược, lâu dài của các quốc gia, dân tộc và khu vực.

Bảy là, duy trì, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND trong toàn Trường. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục học viên. Tiếp tục giữ vững môi trường giáo dục lành mạnh, môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục phát huy những giá trị nhân văn, thủy chung, nghĩa tình. Xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Nhà trường ngày càng quảng bá rộng rãi trong toàn xã hội, trở thành niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên. Tiếp tục xây dựng Nhà trường trở thành lực lượng dự bị, sẵn sàng chiến đấu mạnh của Bộ Công an, tập trung tổ chức huấn luyện và đề xuất trang cấp các thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ huấn luyện, chiến đấu nhằm xây dựng, củng cố lực lượng và điều động học viên dự bị chiến đấu tham gia bảo đảm an ninh trật tự và các hoạt động khác theo yêu cầu của Bộ Công an.

Tám là, tiếp tục chủ động thực hiện, kịp thời điều chỉnh phương án phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, đảm bảo dạy học, công tác an toàn, thực hiện tốt “mục tiêu kép” của Nhà trường. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, đầu tư công, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác. Tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả đất an ninh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung xây dựng phương án sử dụng đất an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội và Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ tại 02 cơ sở nhà, đất của Trường tại Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Xin chủ trương và triển khai điều chỉnh quy hoạch tổng thể Nhà trường và chuẩn bị thủ tục đầu tư lập dự án xây dựng cơ sở của Trường tại tỉnh Bình Dương.

 

 

Lễ dâng hoa, dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Trường Đại học An ninh nhân dân

Bước vào năm học mới 2021-2022, tự hào về truyền thống 58 năm xây dựng, phát triển, vinh dự về cờ thi đua xuất sắc do Bộ Công an trao tặng, Nhà trường tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, sự ủng hộ, giúp đỡ của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương và các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương, các đơn vị bạn, nhân dân và với quyết tâm xây dựng, phát triển Trường Đại học An ninh nhân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và hội nhập; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng, uy tín cao của lực lượng CAND, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên Nhà trường sẽ luôn trọng danh dự, nuôi dưỡng lòng tự hào, thắp sáng ngọn lửa trí tuệ và tâm huyết, đoàn kết một lòng viết tiếp những trang sử truyền thống anh hùng của Trường Đại học An ninh nhân dân./.

P.X.T

arrow_upward