Tin Đại học ANND

Lực lượng Công an nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 28/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ  nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác  quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; ngày 09/11/2021, Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân dẫn đầu đoàn công tác Nhà trường tham dự Hội thảo “Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thì địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phối hợp với Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng tổ chức và có bài phát biểu sâu sắc, được Chủ trì Hội thảo ghi nhận, đánh giá cao.


Ảnh: Đại biểu tham dự Hội thảo

 Thay mặt Ban tổ chức hội thảo, đồng chí GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn hội thảo, khái quát mục tiêu, ý nghĩa của hội thảo, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần đặc biệt chú trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.


Ảnh: Toàn cảnh các điểm cầu của Hội thảo

Tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực II, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy thay mặt Trường Đại học An ninh nhân dân trình bày tham luận với chủ đề “Phát huy vài trò nồng cốt của Trường Đại học An ninh nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các tỉnh, thành phố phía Nam”. Tham luận đã nêu bật, làm rõ những hoạt động nổi bật của Nhà trường nói riêng và lực lượng CAND nói chung trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời kiến nghị 03 vấn đề và được Chủ trì Hội thảo ghi nhận, đánh giá cao:

Một là, Tổ chức ký kết giao ước thực hiện Nghị quyết 35 trong khối các tờng Công an, Quân đội, Ban Tuyên giáo, Công an, Quân đội các tỉnh, thành phố phía Nam.


 Ảnh: Đ/c Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân trình bày tham luận tại Hội thảo

Hai là, Kiện toàn Ban chỉ đạo 35 ở các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đa phương… sự vào cuộc thống nhất, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa của hệ thống chính trị, xem từng cán bộ đảng viên phải là “chiến sĩ” trong cuộc đấu tranh.


Ảnh: Đ/c Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân trả lời phỏng vấn Đài truyền hình HTVBa là, Hội đồng lý luận Trung ương quan tâm, tạo điều kiệu cho các tờng Công an, Quân đội phía Nam tham gia nhiều hơn các hoạt động của Hội đồng, thụởng nhiều hơn nguồn tài nguyên khoa học của Hồi đồng nói chung và của Học viện nói riêng, góp phần nâng cao chất lưng công tác đào tạo của các nhà trường và nhân lên sức mạnh trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điểm sai trái thù địch trong tình hình mới./.

Tin, Ảnh: Phòng Hành chính tổng hợp

arrow_upward