Tin Đại học ANND

Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân gửi Thư chúc mừng năm mới 2022 đến các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên

Ngày 31/12/2021, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân gửi Thư chúc mừng năm mới đến các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên Nhà trường nhân dịp chào đón năm mới 2022. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Trường Đại học An ninh nhân dân xin gửi đến quý bạn đọc toàn văn Thư cảm ơn:arrow_upward