Tin Đại học ANND

Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo gửi Thư cảm ơn các đơn vị, cá nhân góp phần tổ chức thành công Hội thảo khoa học: “Tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Thực hiện Kế hoạch số 317/KH-BCA-T04 ngày 28/7/2021 của Bộ Công an, Trường Đại học An ninh nhân dân đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức thành công Hội thảo khoa học: “Tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam” vào ngày 07 tháng 12 năm 2021 theo hình thức trực tuyến, đầu cầu trung tâm tại Hội trường lớn trụ sở Bộ Công an (Số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và điểm cầu tại hội trường Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Trường Công an nhân dân khu vực phía Nam.

Hội thảo khoa học được triển khai và tổ chức trong thời điểm rất ý nghĩa khi toàn lực lượng Công an nhân dân đang nghiêm túc, tích cực đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đánh giá kết quả quán triệt của ngành Công an sau gần 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, cũng như làm rõ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Hội thảo cũng góp phần khẳng định, lan tỏa những nội dung mới, cốt lõi về quan điểm an ninh chủ động và toàn diện của Đảng tại Đại hội XIII trong tác phẩm sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do Đại tướng, GS. TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ biên, đã được giới thiệu đến toàn lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào ngày 30/11/2021.

Sau 04 tháng triển khai Kế hoạch, Ban Tổ chức đã nhận và biên tập 243 tham luận của các đơn vị, cán bộ, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Nội dung các tham luận đều bám sát chủ đề Hội thảo, bảo đảm tính khoa học, toàn diện, đa dạng về lĩnh vực, vấn đề, địa bàn, cách tiếp cận nghiên cứu, thể hiện rõ trách nhiệm, tâm huyết của các tác giả.

Với trách nhiệm là đơn vị chủ trì tham mưu và Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học An ninh nhân dân xin chân thành cảm ơn các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương, địa phương; công an các đơn vị, địa phương, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ thực tiễn đã viết bài tham luận, tham gia buổi Hội thảo, góp phần làm nên thành công của Hội thảo. Trường Đại học An ninh nhân dân tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự cộng tác, phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Nhà trường, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược đối với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Sau đây Ban Biên tập Trang thông tin điện tử giới thiệu toàn văn của Thư cảm ơn (Đính kèm):


arrow_upward