Tin Đại học ANND

Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước

Ngày 04/11/2021, tại Cơ sở II, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp cùng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước” với hình thức trực tuyến. Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Hội thảo; Trường Đại học An ninh nhân dân cử đại diện tham dự và chúc mừng Hội thảo.


Ảnh: Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Hội thảo

Hội thảo tổ chức với quy mô quốc gia, đã có hàng trăm bài viết, tham luận của tôn đức Tăng, Ni, học giả, các nhà nghiên cứu về các chủ đề: Các phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX; Các hệ phái hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); Cơ cấu tổ chức và quản trị của GHPGVN; Hệ thống giáo dục của GHPGVN; Hoạt động Phật sự an sinh xã hội của GHPGVN; Bản sắc nghi lễ của GHPGVN; GHPGVN hội nhập và phát triển; GHPGVN và chính sách bảo vệ môi trường. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung, chủ đề nêu trên, trên cơ sở đó hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần định hướng sự phát triển GHPGVN trong thời gian tới.


Ảnh: Tôn đức Tăng, Ni tham dự Hội thảo tại Cơ sở II, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo “Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước” là một trong các chuỗi sự kiện Đại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2021). Đây là sự kiện trọng đại của các cấp Giáo hội, của các Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và Tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Qua đó khẳng định GHPGVN là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. GHPGVN ra đời là sự kết tinh trí tuệ, là đáp ứng trọn vẹn nguyện vọng thống nhất các sơn môn, hệ phái của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam. Trải qua 8 nhiệm kỳ, trong chặng đường 40 năm, GHPGVN là đại diện duy nhất cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Là bộ phận tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, GHPGVN có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chăm lo công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19 hiện nay.


Ảnh: Phó Viện trưởng, Ni sư. Thích nữ Như Nguyệt tiếp đoàn công tác của Trường Đại học An ninh nhân dân

Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng là dịp các cấp Giáo hội nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, kế thừa truyền thống yêu nước, “Hộ quốc an dân”, tinh thần hòa hợp, giá trị nhân văn, “tốt đời, đẹp đạo”, cùng với toàn dân hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, qua đó thực hành giáo lý của Đức Phật trong cuộc sống nhân gian vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Ảnh: Đoàn công tác của Trường Đại học An ninh nhân dân chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Trường Đại học An ninh nhân dân thăm hỏi và chúc mừng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ni sư. Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tiếp Đoàn công tác của Trường Đại học An ninh nhân dân. Hai bên đã cùng trao đổi, thông tin về tình hình, đặc điểm của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học An ninh nhân dân. Đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Văn Chung, Phó Trưởng khoa, Trường Đại học An ninh nhân dân, thay mặt Đoàn công tác trân trọng chuyển lời chúc mừng của Thiếu tướng, PGS TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đến toàn thể tôn đức Tăng, Ni Học viện nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trường Đại học An ninh nhân dân mong muốn được giao lưu, hợp tác, kết nối với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong học thuật, nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm khoa học, giảng dạy các nội dung liên quan đến triết học, tâm lý, an sinh xã hội, Phật học.../.

Tin, Ảnh: Phòng Hành chính tổng hợp

 

arrow_upward