Tin Đại học ANND

Chủ động phối hợp nhân lên sức mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Trường Đại học An ninh nhân dân tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, sáng nay 26/02/2022, đoàn công tác ca Nhà trường do đồng chí Thiếu tưng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng dẫn đầu đã tham gia Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tại Học viện Lục quân, tỉnh Lâm Đồng.


Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp tại Học viện Lục quân

Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao của các đơn vị, địa phương và các nhà trường; phát huy vai trò trung tâm của Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Lục quân, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND và Ban Chỉ đạo 35 trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy các địa phương khu vực phía Nam; kết nối tạo nên sức mạnh tổng hợp, hình thành mặt trận thông tin, tư tưởng vững chắc, chủ động lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, phản bác kịp thời, hiệu quả các thông tin xấu, độc, nhất là trên mạng xã hội.

Trên cơ sở các nội dung đã ký kết, Trường Đại học ANND sẽ tiếp tục cụ thể hóa thành chương trình hành động, triển khai xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện trước mắt và những năm tiếp theo, trong đó trọng tâm sắp tới là chủ trì, phối hợp tổ chức thành công Hội thảo cấp Bộ bình luận khoa học sách: “Chủ quyền không gian mạng - Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia” và phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình tập huấn kiến thức và kỹ năng thực hành quản trị mạng xã hội, kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc và kỹ năng viết bài, xây dựng phóng sự đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng tầm quan hệ phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh tình hình mới.


Ảnh: Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy chủ trì, điều hành phần thảo luận và phát biểu ý kiến tại Hội nghị


Ảnh: Các đơn v, nhà trưng và đa phương tham gia ký kết Quy chế phối hợp


Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Hội trường Học viện Lục Quân


Ảnh: Đoàn công tác ca Nhà trường tham gia Lễ ký kết Quy chế phối hợp chụp ảnh lưu niệm tại Tưng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện Lục quân

Tin, ảnh: Phan Văn Long - K8

arrow_upward