Tin Bộ Công an

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy Công an các cấp cần xác định điều này, tránh tình trạng "khoán trắng hoặc bỏ mặc" cho Ủy ban Kiểm tra cùng cấp.

Sáng 8/4 tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND Quý I năm 2022.

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kiểm tra, giám sát -0
  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với các đại biểu tham dự hội nghị.

  Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an đến 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Trung ương; các đồng chí thành viên UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; Bí thư cấp ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên chuyên trách UBKT Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên UBKT Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... với tổng số hơn 2.000 đại biểu.

  Báo cáo do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương trình bày cho biết, Quý I/2022, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong CAND tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật đảng và công tác xây dựng lực lượng kiểm tra đảng trong CAND.

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kiểm tra, giám sát -0
  Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Công an.

  Nổi bật là, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra đối với 196 tổ chức đảng, 976 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 112 tổ chức đảng, 728 đảng viên; UBKT các cấp thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng, 47 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 126 tổ chưc đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 84 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 163 tổ chưc đảng, 638 đảng viên; thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, 219 đảng viên... Kết quả này thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực lớn của cấp ủy, UBKT các cấp trong CAND đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nói riêng.

  Dưới sự điều hành của Đại tá Tạ Quang Huy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, hội nghị đã thảo luận, đi sâu đánh giá về những kết quả đã đạt được, làm rõ những ưu điểm, tồn tại, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương có giải pháp sát thực, hiệu quả hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong Quý II/2022 và thời gian tiếp theo.

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kiểm tra, giám sát -0
  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

  15 ý kiến tại hội nghị tâm huyết, trách nhiệm, đảm bảo chất lượng khá cao, phản ánh một cách sinh động và đóng góp nhiều kinh nghiệm hay, việc làm sáng tạo được rút ra từ thực tiễn, mạnh dạn kiến nghị về giải pháp, biện pháp. Như tham luận về phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; tham luận về tiếp luận, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ luận đảng của Đảng ủy Công an TP Hồ Chí Minh; tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra chuyên đề của Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An; tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng ủy Công an TP Cần Thơ...

  Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà UBKT các cấp đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị các đơn vị thẳng thắn, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những vấn đề còn tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kiểm tra, giám sát -0
  Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trình bày báo cáo tại hội nghị.

  Về phương hướng công tác trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chỉ đạo các cấp ủy, UBKT đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt 6 nội dung. Trong đó, cần tiếp tục thống nhất và nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, xác định đây là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và có vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  "Xác định nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trước hết thuộc về cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tránh tình trạng "khoán trắng hoặc bỏ mặc" cho UBKT cùng cấp. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy Công an các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng" - đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, đồng thời lưu ý việc giám sát phải thường xuyên và mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, kết luận rõ ràng, xử lý vi phạm nghiêm minh, xử lý một người để cảnh tỉnh cho nhiều người chưa vi phạm.

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kiểm tra, giám sát -1
  Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

  Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và nghị quyết của cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định về những điều đảng viên, CBCS CAND không được làm...

  Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2022. Nắm chắc diễn biến tình hình đối với các tổ chức đảng, đảng viên đang được dư luận bức xúc quan tâm, hoặc có đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán có liên quan đến vi phạm hoặc biểu hiện vi phạm, từ đó chủ động áp dụng các hình thức kiểm tra, giám sát phù hợp hoặc tích cực phối hợp xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh vi phạm (nếu có) theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kiểm tra, giám sát -0
  Đại tá Lê Minh Hà phát biểu bế mạc hội nghị.

  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Quý II/2022 và thời gian tiếp theo. Khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến, phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay"...

  Chia sẻ với đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của đồng chí, đồng đội, thậm chí có cả người thân; luôn phải đấu tranh với chính mình để không mắc cám dỗ đời thường, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý mỗi cán bộ kiểm tra phải có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm, chuyên cần, tận tụy trong công tác, trách nhiệm và có tính chiến đấu cao trong nghề nghiệp.

  Thay mặt Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tá Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và ý kiến tham luận của các đại biểu để nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đối với những hạn chế, bất cập sẽ được UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tập hợp, báo cáo Ban Thường vụ Công an Trung ương và phối hợp các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong CAND.

  Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử


arrow_upward