Tin Bộ Công an

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh

Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Cùng dự buổi làm việc, có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo về tình hình, kết quả công tác Công an quý I/2022 và triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, đồng thời, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thời gian qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng an ninh toàn tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động ngăn chặn giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp nổi lên liên quan biên giới, dân tộc, tôn giáo… không để xảy ra bị động, bất ngờ, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh; đảm bảo ANTT các dịp lễ hội trong dân tộc, tôn giáo… Tình hình ANTT, ATXH toàn tỉnh được đảm bảo, ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã xây dựng Đề án số 212 ngày 4/3/2019 về việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đến ngày 23/8/2019, Công an tỉnh An Giang đã hoàn thành đề án, sớm hơn 2 năm so với lộ trình đề ra. Tính đến ngày tháng 4/2022, Công an tỉnh An Giang đã bố trí 705 đồng chí Công an xã chính quy tại 116/116 xã trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 6,1 đồng chí/xã, đảm bảo theo quy định của Bộ Công an.


Đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Từ đó, công tác bảo đảm ANTT được củng cố và nâng lên rõ rệt. Công an cấp xã đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp đảm bảo ANTT hiệu quả, ổn định. Đồng thời, công tác phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện trong công tác trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ đạt hiệu quả cao; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân, gia đình, trường học… được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Công an xã đã làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Thực hiện tốt công tác trực ban, trực chỉ huy, chế độ thông tin, báo cáo… Trên địa bàn toàn tỉnh có 116/116 xã được địa phương bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng trụ sở. Công an tỉnh An Giang cũng đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về số lượng, chế độ chính sách đối với lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở…


Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi kiểm tra, khảo sát về kết quả triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy tại Công an 2 xã trên địa bàn huyện Châu Thành, đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã báo cáo, đề xuất đồng chí Thứ trưởng và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Trong đó, tập trung vào các vấn đề liên quan đến tăng biên chế cho Công an cấp xã; điều kiện làm việc, ăn nghỉ của CBCS; xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, trang cấp các thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho Công an xã; về bố trí sử dụng Công an xã bán chuyên trách; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, điều động, bố trí đội ngũ Công an chính quy…

Đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đánh giá, thời gian qua, Công an toàn tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh biên giới, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH trên địa bàn. Công an toàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện thắng lợi trên các mặt công tác, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có chuyển biến mạnh mẽ, được dư luận đánh giá cao. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, góp phần giữ vững ANTT, ATXH từ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những thành tích Công an tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu các Cục nghiệp vụ nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an về các kiến nghị, đề xuất của Công an tỉnh An Giang. Chú trọng nghiên cứu về lộ trình tăng biên chế cho Công an cấp xã tương xứng với yêu cầu, chức năng nhiệm vụ cùng với các vấn đề liên quan.


Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Đoàn công tác tham quan tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn liền với công tác xây dựng lực lượng CAND. Quyết tâm xây dựng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh triển khai các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Công an An Giang chủ động công tác nắm tình hình, công tác nghiệp vụ cơ bản. Phải sớm nhận diện các thời cơ, cũng như thách thức, khó khăn đặt ra để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn. Chú trọng đẩy mạnh công tác phòng tội phạm; xây dựng, phát huy sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và ma túy.

Về triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Công an cấp cơ sở phải là nòng cốt tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền có những quyết sách đúng, sát thực tế để đảm bảo giữ vững sự ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, điều lệnh cho các đồng chí Công an xã, đặc biệt là bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số ở địa bàn phù hợp. Cùng với đó là quan tâm, khen thưởng, biểu dương đối với các tập thể, cán bộ Công an xã đạt thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Đoàn công tác Bộ Công an tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đồng chí Thứ trưởng gửi lời cảm ơn sự đồng thuận, ủng hộ, quan tâm lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trong điều kiện còn nhiều khó khăn…

Dịp này, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên).

Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử


arrow_upward