Nghiên cứu khoa học

Hội nghị trực tuyến về công tác giáo dục đại học năm 2021

Hội nghị trực tuyến về công tác giáo dục đại học năm 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác giáo dục đại học năm 2021

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức nghiệm thu sáng kiến do đồng chí Đại úy Trương Cao Lâm và Thượng úy Phạm Hải An đồng chủ nhiệm

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức nghiệm thu sáng kiến do đồng chí Đại úy Trương Cao Lâm và Thượng úy Phạm Hải An đồng chủ nhiệm

Ngày 16/6/2021, Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức nghiệm thu sáng kiến do đồng chí Đại úy Trương Cao Lâm và Thượng úy Phạm Hải An đồng chủ nhiệm

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân (1963 - 2003)”

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân (1963 - 2003)”

Sáng ngày 07/7/2021, Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường Đại học ANND do đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của đồng chí Trung úy Phạm Ngọc Thủy, giảng viên Khoa An ninh xã hội

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của đồng chí Trung úy Phạm Ngọc Thủy, giảng viên Khoa An ninh xã hội

Trường Đại học An ninh nhân dân đã tổ chức nghiệm thu đề tài mã số SA.2019. T47.048 do đồng chí Trung úy Phạm Ngọc Thủy, Giảng viên Khoa An ninh xã hội làm chủ nhiệm

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo Đề tài khoa học cấp Tỉnh “Quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương”

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo Đề tài khoa học cấp Tỉnh “Quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương”

Ngày 07/10/2020 tại Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo Đề tài khoa học cấp Tỉnh “Quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương” theo Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số 45/HĐ-SKHCN, ngày 09/7/2018

Công trình sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học An ninh nhân dân xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi Euréka lần thứ XXII – năm 2020

Công trình sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học An ninh nhân dân xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi Euréka lần thứ XXII – năm 2020

Cuộc thi Euréka lần thứ 22 – năm 2020 thu hút số lượng đề tài tham dự lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 114 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên cả nước. Trường Đại học ANND có 01 công trình xuất sắc được vào vòng chung kết.

Phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của học viên thông qua việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên

Phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của học viên thông qua việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên

“Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong học viên, đảm bảo 100% học viên biết nghiên cứu khoa học, trong quá trình học tập tại trường và có thể tiếp tục nghiên cứu sau khi ra trường”

Cán bộ, giáo viên Trường Đại học An ninh nhân dân phát huy năng lực, sở trường, khả năng chuyên môn đảm nhiệm các công trình nghiên cứu khoa học

Cán bộ, giáo viên Trường Đại học An ninh nhân dân phát huy năng lực, sở trường, khả năng chuyên môn đảm nhiệm các công trình nghiên cứu khoa học

"Sự chủ động trong công tác quản lý của đơn vị đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng và số lượng các công trình khoa học, mở ra cơ hội cho các cán bộ, giáo viên tham gia vào các công trình khoa học ở cấp độ quản lý cao hơn"

Trường Đại học An ninh nhân dân chủ động xây dựng phong phú hệ thống tài liệu dạy học

Trường Đại học An ninh nhân dân chủ động xây dựng phong phú hệ thống tài liệu dạy học

“Gắn công tác nghiên cứu khoa học với biên soạn tài liệu dạy học nhằm từng bước làm phong phú hệ thống tài liệu dạy học. Trong nhiệm kỳ phấn đấu 100% các môn học đều có giáo trình và hệ thống tài liệu dạy học theo quy định”

arrow_upward