Nghiên cứu khoa học

Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn tổ chức hội thảo khoa học về chương trình, giáo trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn tổ chức hội thảo khoa học về chương trình, giáo trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học "Tổ chức giảng dạy môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo chương trình, giáo trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xuất bản năm 2021)

Trường Đại học An ninh nhân dân nghiệm thu sáng kiến “Nghiên cứu xây dựng phần mềm Quản lý học viên vi phạm tại Trường Đại học An ninh nhân dân”

Trường Đại học An ninh nhân dân nghiệm thu sáng kiến “Nghiên cứu xây dựng phần mềm Quản lý học viên vi phạm tại Trường Đại học An ninh nhân dân”

Sáng ngày 25/11/2021, Hội đồng nghiệm thu sáng kiến cải tiến Trường ĐH ANND đã tiến hành nghiệm thu sáng kiến “Nghiên cứu xây dựng phần mềm Quản lý học viên vi phạm tại Trường ĐH ANND” của tác giả Nguyễn Tiến Định, Phó Trưởng phòng Quản lý học viên.

Họp xét chọn và thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Họp xét chọn và thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Ngày 11/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức họp hội đồng xét chọn và thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức thực hiện.

Phòng Chính trị tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân

Phòng Chính trị tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân

Ngày 08/11/2021, Phòng Chính trị tổ chức hội thảo khoa học cấp Phòng với chủ đề Nâng cao chất lượng học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân.

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài khoa học tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài khoa học tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Phòng ngừa, xử lý của lực lượng Công an đối với những vấn đề phức tạp từ tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng - những yêu cầu đảm bảo các chỉ số an ninh - an toàn trong bối cảnh hiện nay

Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng - những yêu cầu đảm bảo các chỉ số an ninh - an toàn trong bối cảnh hiện nay

Bảo vệ an ninh quốc gia là tổng thể các hoạt động đối nội, đối ngoại của hệ thống chính trị và của cả dân tộc để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm ngăn chặn, loại trừ các nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia.

Tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam – Hoa Kỳ

Tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam – Hoa Kỳ

Ngày 28/9/2021, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức Hội thảo trực tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm lợi dụng tình hình đại dịch Covid-19 để trục lợi.

Hội thảo quốc tế về tôn giáo và pháp quyền

Hội thảo quốc tế về tôn giáo và pháp quyền

Trong hai ngày 28-29/9, tại Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra Hội thảo quốc tế “Tôn giáo và Pháp quyền: Tiến tới một quan hệ hài hoà trong thời đại toàn cầu hoá” trên nền tảng trực tuyến.

Hội thảo khoa học trực tuyến “Vận dụng quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào nghiên cứu và giảng dạy”

Hội thảo khoa học trực tuyến “Vận dụng quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào nghiên cứu và giảng dạy”

Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức hội thảo khoa học theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Vận dụng quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào nghiên cứu và giảng dạy”.

arrow_upward