Nghiên cứu khoa học

Đề tài khoa học do Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trường Đại học An ninh nhân dân thực hiện đạt giải Nhì “Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 2 năm 2021

Đề tài khoa học do Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trường Đại học An ninh nhân dân thực hiện đạt giải Nhì “Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 2 năm 2021

Ngày 30/12/2021, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2021 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội thảo khoa học cấp Bộ “Lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ xây dựng, thực hiện Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

Hội thảo khoa học cấp Bộ “Lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ xây dựng, thực hiện Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

Trường ĐHANND phối hợp với Học viện Quốc phòng tổ chức HTKH cấp Bộ, chủ đề “Lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ xây dựng, thực hiện Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

Sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân đạt giải Ba Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka” lần thứ 23 năm 2021

Sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân đạt giải Ba Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka” lần thứ 23 năm 2021

Sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân đạt giải Ba Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka” lần thứ 23 năm 2021.

Giao lưu, tọa đàm lý luận giữa Khoa An ninh kinh tế, Trường Đại học An ninh nhân dân và Khoa Cảnh sát kinh tế, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Giao lưu, tọa đàm lý luận giữa Khoa An ninh kinh tế, Trường Đại học An ninh nhân dân và Khoa Cảnh sát kinh tế, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Ngày 17/12/2021, tại Phòng Hội thảo Trường Đại học An ninh nhân dân, Khoa An ninh kinh tế, Trường Đại học An ninh nhân dẫn đã tổ chức giao lưu, tọa đàm lý luận với Khoa Cảnh sát kinh tế, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Trung tâm Lưu trữ và Thư viện tổ chức Hội thảo khoa học cấp đơn vị chủ đề “Công tác Chuyển đổi số tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện”

Trung tâm Lưu trữ và Thư viện tổ chức Hội thảo khoa học cấp đơn vị chủ đề “Công tác Chuyển đổi số tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện”

Sáng ngày 17/12/2021, tại Thư viện Khoa học xã hội, Trung tâm Lưu trữ và Thư viện đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp đơn vị với chủ đề “Công tác Chuyển đổi số tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện”.

Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ xây dựng, thực hiện đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (phiên thứ 2)

Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ xây dựng, thực hiện đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (phiên thứ 2)

Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ xây dựng, thực hiện đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Đoàn đại biểu Trường Đại học An ninh nhân dân tham dự Hội thảo khoa học cấp Bộ “Chuyển đổi số hoạt động thư viện trong CAND: Thực trạng và giải pháp”

Đoàn đại biểu Trường Đại học An ninh nhân dân tham dự Hội thảo khoa học cấp Bộ “Chuyển đổi số hoạt động thư viện trong CAND: Thực trạng và giải pháp”

Sáng 09/12, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp “Chuyển đổi số hoạt động thư viện trong Công an nhân dân: Thực trạng và giải pháp” tại Hội trường lớn, trụ sở Bộ Công an

Trường Đại học An ninh nhân dân tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học năm 2021 với chủ đề "Quốc tế hóa giáo dục đại học thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong thế giới VUCA"

Trường Đại học An ninh nhân dân tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học năm 2021 với chủ đề "Quốc tế hóa giáo dục đại học thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong thế giới VUCA"

Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Trường Đại học An ninh nhân dân tham dự trực tuyến Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học với chủ đề "Quốc tế hóa giáo dục đại học thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong thế giới VUCA"

Vòng Chung kết xếp hạng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 23 năm 2021

Vòng Chung kết xếp hạng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 23 năm 2021

Sáng ngày 03/12/2021, tại Trường Đại học Hoa Sen (Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1), Lễ khai mạc Vòng Chung kết xếp hạng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 23 năm 2021 đã diễn ra với phần dự thi của 162 đề tài.

arrow_upward