Nghiên cứu khoa học

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức nghiệm thu sáng kiến do đồng chí Đại úy Trương Cao Lâm và Thượng úy Phạm Hải An đồng chủ nhiệm


Đồng chí Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trần Hiếu - Phó Hiệu trưởng và tập thể lãnh đạo, giáo viên Khoa K5

Sáng ngày 16/6/2021, Trường Đại học An ninh nhân dân đã tiến hành họp đánh giá nghiệm thu sáng kiến “Sử dụng phần mềm Access hỗ trợ công tác giáo vụ tại Khoa Phản gián” do đồng chí Đại úy Trương Cao Lâm và Thượng úy Phạm Hải An đồng chủ nhiệm theo Quyết định số 739/QĐ-T04-P5 ngày 02/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sáng kiến.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trần Hiếu - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá rất cao nhóm tác giả đã xây dựng, hoàn thiện phần mềm và đã đạt được mục tiêu quản lý dữ liệu tập trung và tăng năng suất lao động của đơn vị. Trong đó đặc biệt đánh giá cao và nhấn mạnh thành công của sáng kiến về phần mềm đơn giản, dễ sử dụng; khả năng tự chủ trong xây dựng, quản trị phần mềm và xử lý được các lỗi khi có sự cố xảy ra; giúp lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin, dữ liệu các mặt hoạt động của Khoa có hệ thống; giúp lãnh đạo và giáo viên Khoa có thể khai thác thông tin cá nhân, các mặt công tác đã thực hiện nhanh chóng, cập nhật; giúp lãnh đạo Khoa quản lý các mặt hoạt động của đơn vị chủ động, linh hoạt…

Việc nghiệm thu sáng kiến “Sử dụng phần mềm Access hỗ trợ công tác giáo vụ tại Khoa Phản gián” vào thời điểm Nhà trường đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Nhà trường điện tử không chỉ là hướng đi đúng của Khoa mà qua việc nghiệm thu sáng kiến đưa vào sử dụng còn giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi giáo viên trong việc thường xuyên cập nhật lý lịch khoa học, các mặt công tác của cá nhân; nâng cao kỹ năng lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu các mặt công tác một cách có hệ thống; góp phần nâng cao khả năng tin học của mỗi giáo viên trong Khoa…

Sáng kiến “Sử dụng phần mềm Access hỗ trợ công tác giáo vụ tại Khoa Phản gián” được xây dựng ban đầu hướng đến công tác lưu trữ, khai thác, quản lý dữ liệu của Khoa Phản gián phục vụ công tác giáo vụ. Tuy nhiên thực tế cho thấy, các khoa thuộc Trường Đại học An ninh nhân dân đều tiến hành các mặt công tác tương tự nhau, do đó sáng kiến sử dụng phần mềm Access hỗ trợ công tác giáo vụ có thể tính toán nhân rộng ra các khoa khác trong toàn Trường thời gian tới, qua đó giúp các đơn vị quản lý dữ liệu tập trung và tăng năng suất lao động của các khoa trong Trường.


Đồng chí Thượng úy Phạm Hải An trình bày kết quả thực hiện sáng kiến trước Hội Đồng

Trên cơ sở ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng về những thành công, kết quả đạt được, ý nghĩa, tác dụng cũng như khả năng sử dụng rộng rãi của phần mềm sáng kiến tại các khoa trong Trường thời gian tới. Trong kết luận buổi nghiệm thu sáng kiến đồng chí Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trần Hiếu - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thống nhất ý kiến của các thành viên trong Hội đồng đánh giá đây là một sáng kiến xuất sắc. Đồng thời, đồng chí Phó Hiệu trưởng chỉ đạo (1) Nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các thanh công cụ để quản lý toàn diện dữ liệu, công việc của đơn vị; (2) Hoàn thiện hướng dẫn sử dụng phần mềm để tiến tới triển khai rộng đến các đơn vị trong toàn Trường và thống nhất sử dụng trong nội bộ các đơn vị, không qua mạng LAN Nhà trường.

 Tin,ảnh: K5

 

arrow_upward