Nghiên cứu khoa học

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Cơ sở

Chiều ngày 07/6/2022, Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở, mã số: SA.2020.T04.072, do Khoa Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự chủ trì và Thiếu tá, ThS Tống Như Cương làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 806/QĐ-T04-P5 ngày 17/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, gồm 7 thành viên là những chuyên gia, nhà khoa học, thực tiễn có uy tín thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, do Đại tá, PGS.TS Võ Hồng Công làm Chủ tịch. 


Đại tá, PGS,TS. Võ Hồng Công - Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Thay mặt Ban chủ nhiệm, Thiếu tá, ThS. Tống Như Cương - Chủ nhiệm đề tài, trình bày tóm tắt tính cấp thiết và kết quả nghiên cứu chính của đề tài trước Hội đồng. Khẳng định sự cần thiết, tính thời sự của vấn đề nghiên cứu trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.

Trên cơ sở trình bày của Chủ nhiệm đề tài, các thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá, nêu vấn đề trao đổi. Các thành viên Hội đồng thống nhất đánh giá cao tinh thần, nỗ lực của Ban Chủ nhiệm và kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài là công trình khoa học có chất lượng, được nghiên cứu nghiêm túc, có giá trị về lý luận và thực tiễn.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, Hội đồng đã đánh giá khách quan, toàn diện, chỉ ra những kết quả, thành công của đề tài cũng như thẳng thắn chỉ ra những vấn đề cần chỉnh lý, bổ sung. 


Đại tá, ThS. Nguyễn Thanh Liêm – Phản biện 1 phát biểu nhận xét, đánh giá 


Thượng tá, TS. Ngô Nhất Phong – Phản biện 2 phát biểu nhận xét, đánh giá

Hội đồng thực hiện các bước theo quy trình và tổ chức đánh giá dưới hình thức bỏ phiếu, kết quả 07/07 thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá đồng ý nghiệm thu đề tài đạt loại Xuất sắc. 


Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chủ nhiệm và đơn vị chủ trì đề tài

Phát biểu kết luận tại buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài, Đại tá, PGS, TS Võ Hồng Công – Chủ tịch Hội đồng, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chủ nhiệm và khẳng định đề tài đã giải quyết được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, đáp ứng yêu cầu của một đề tài khoa học cấp Cơ sở. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Ban Chủ nhiệm nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện, sớm đưa kết quả đề tài phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Đại học An ninh nhân dân.

Tin, ảnh: Khoa Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự


arrow_upward