Nghiên cứu khoa học

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Cơ sở

Chiều ngày 25/5/2022, Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở, mã số: SA.2020.T04.073, do Khoa An ninh xã hội chủ trì và Đại úy, ThS Đỗ Nhật Thiện làm chủ nhiệm.


Toàn cảnh Hội đồng

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 737/QĐ-T04-P5 ngày 09/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, do Đại tá, PGS.TS Võ Hồng Công làm chủ tịch và thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học, thực tiễn có uy tín thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.


Đại tá, PGS,TS. Võ Hồng Công - Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Chủ nhiệm đề tài, Đại úy, ThS. Đỗ Nhật Thiện trình bày tóm tắt tính cấp thiết và kết quả nghiên cứu chính của đề tài trước Hội đồng. Khẳng định sự cần thiết, tính thời sự của vấn đề nghiên cứu trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.


Đại úy, ThS. Đỗ Nhật Thiện - Chủ nhiệm đề tài, trình bày kết quả nghiên cứu

Trên cơ sở đó, các thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá, nêu câu hỏi. Các ý kiến đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài và tinh thần, nỗ lực của Ban Chủ nhiệm. Đề tài là công trình khoa học có chất lượng tốt, được nghiên cứu nghiêm túc, với nhiều đóng góp về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh đó, trên tinh thần khoa học, Hội đồng đã đánh giá khách quan, toàn diện và thẳng thắn chỉ ra những vấn đề cần chỉnh lý từ việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, bố cục, nội dung cụ thể của các chương, tiết, mục,….


Đại tá, PGS.TS. Đặng Ngọc Toàn phát biểu nhận xét, đánh giá


Thượng tá, ThS. Huỳnh Nhân phát biểu nhận xét, đánh giá

Hội đồng thực hiện các bước theo quy trình và tổ chức đánh giá dưới hình thức bỏ phiếu, kết quả 07/07 thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá đồng ý nghiệm thu đề tài đạt loại Xuất sắc.


Hội đồng chụp hình lưu niệm cùng Ban chủ nhiệm đề tài

Kết luận buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng, nổ lực của Ban Chủ nhiệm đề tài. Đề tài đã giải quyết được những mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, đáp ứng yêu cầu của một đề tài khoa học cấp Cơ sở. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Ban Chủ nhiệm nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện, sớm đưa kết quả đề tài vào phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Đại học An ninh nhân dân.

Tin, ảnh: Khoa An ninh xã hội

arrow_upward