Nghiên cứu khoa học

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo Đề tài khoa học cấp Tỉnh “Quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương”

Ngày 07/10/2020 tại Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo Đề tài khoa học cấp Tỉnh “Quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương” theo Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số 45/HĐ-SKHCN, ngày 09/7/2018 giữa 2 cơ quan: Sở Khoa học và công nghệ Bình Dương, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương (Cơ quan chủ quản) và Trường Đại học An ninh nhân dân  (Cơ quan chủ trì nghiên cứu). Tham dự Hội thảo có đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân - Chủ trì Hội thảo; đồng chí Đại tá Phạm Quốc Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương; đồng chí Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương; đồng chí Đại tá, PGS. TS Nguyễn Trần Hiếu, Phó Hiệu trưởng, cùng các đồng chí Lãnh đạo Khoa, Phòng Trường Đại học An ninh nhân dân; Lãnh đạo Phòng PA08 Công an tỉnh Bình Dương…Các đại biểu tham dự Hội thảo


Tại Hội thảo đồng chí Thượng tá, TS Đoàn Văn Báu, Phó trưởng Khoa Tâm lý - Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về đề tài “Quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Trong đó nhấn mạnh thực trạng tình hình tác động, những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó, đề xuất và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Đồng chí Đoàn Văn Báu trình bày báo cáo tóm tắt đề tài 


Phát biểu kết luận buổi Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy - Chủ trì Hội thảo đánh giá đây là đề tài có tính mới, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, nhất là trong bối cảnh, tình hình hiện nay của cả nước và tỉnh Bình Dương; đề tài cơ bản đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ theo Hợp đồng đặt hàng của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, ban Chủ nhiệm đề tài cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo, để chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện đề tài trước khi nghiệm thu cấp Tỉnh.Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo


Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy - Chủ trì kết luận Hội thảo


Tin: Khoa Tâm lý.

arrow_upward