Nghiên cứu khoa học

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân (1963 - 2003)”

Sáng ngày 07/7/2021, Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) do đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân (1963 - 2003)” do đồng chí Đại úy, ThS. Trần Trọng Sơn làm chủ nhiệm.


Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài

Tham dự đánh giá, nghiệm thu đề tài có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường (Chủ tịch Hội đồng); đồng chí Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trần Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Đại tá, PGS.TS Võ Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí là thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài; lãnh đạo đơn vị chủ trì - Phòng Chính trị và Ban Chủ nhiệm đề tài.

Qua nhận xét, trao đổi, các nhà khoa học và thực tiễn là thành viên Hội đồng đã nhất trí cao với những kết quả nghiên cứu chính của đề tài; đánh giá đề tài là một sản phẩm khoa học có chất lượng, thể hiện tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, cầu thị, các sản phẩm khoa học của đề tài có giá trị cao về cả lý luận, thực tiễn và là nguồn tư liệu chất lượng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử truyền thống Đảng bộ Trường Đại học ANND; những thành tựu nổi bật, giá trị truyền thống và bài học kinh nghiệm qua 40 năm lịch sử (1963 - 2003) mà đề tài nghiên cứu rút ra có giá trị tham khảo quan trọng để Đảng bộ Trường vận dụng, phát huy trong thực tiễn hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.


Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng khẳng định: Trường Đại học ANND - tiền thân là Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam (TWCMN) được thành lập ngày 09/10/1963 tại chiến khu Tây Ninh để giải quyết nhu cầu bức thiết là đào tạo cán bộ An ninh, bổ sung lực lượng cho cách mạng miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trường Đại học ANND là ngôi trường duy nhất của lực lượng Công an ra đời trong khói lửa chiến tranh khốc liệt ở miền Nam Việt Nam. Qua gần 60 năm hình thành, xây dựng và phát triển, cùng với các giai đoạn lịch sử của Nhà trường, tổ chức đảng của Trường cũng mang những tên gọi khác nhau và ngày càng hoàn thiện, vững mạnh. Do đó, công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử Đảng bộ Trường là một nhiệm vụ quan trọng mà Đảng ủy Trường phải tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Đại hội Đảng các cấp, nhanh chóng hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Trường Đại học ANND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và hội nhập; là trung tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược có uy tín cao của lực lượng Công an nhân dân. Việc tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân (1963 - 2003)” cũng là hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2021), kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2021), 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2021) tại Trường Đại học ANND.

Đề tài khoa học cấp cơ sở “Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân (1963 - 2003)” đến nay đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; thể hiện tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả của Ban Chủ nhiệm đề tài, rất đáng hoan nghênh. Để đề tài thật sự trở thành công trình nghiên cứu có giá trị tham khảo cao, đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa đề tài theo các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện theo quy định.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Xuất sắc.


Các đại biểu tham dự đánh giá, nghiệm thu đề tài chụp ảnh lưu niệm

Tin và ảnh: Phòng Chính trị.

arrow_upward