Nghiên cứu khoa học

Trường Đại học An ninh nhân dân nghiệm thu 02 sáng kiến của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

Chiều ngày 31/5/2022, Hội đồng nghiệm thu sáng kiến cải tiến Trường Đại học An ninh nhân dân đã tiến hành nghiệm thu 02 sáng kiến của lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Lưu trữ và Thư viện:

  1. Sáng kiến “Đổi mới cách thức phổ biến nội quy, quy định liên quan đến công tác lưu trữ, thư viện; Hướng dẫn sử dụng Thư viện cho học viên mới nhập học tại Thư viện Trường Đại học An ninh nhân dân” của nhóm tác giả Phạm Thị Thuỳ Dung và Lê Nho Minh.
  2. Sáng kiến “Hệ thống tra cứu tài liệu khoa học xã hội trên môi trường mạng internet” của tác giả Trịnh Minh Lương, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thư viện.

Tham dự Hội đồng nghiệm thu có đồng chí Đại tá, TS Phạm Duy Hoàng, Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Lưu trữ và Thư viện.

- Đối với sáng kiến sáng kiến “Đổi mới cách thức phổ biến nội quy, quy định liên quan đến công tác lưu trữ, thư viện; Hướng dẫn sử dụng Thư viện cho học viên mới nhập học tại Thư viện Trường Đại học An ninh nhân dân”, nhóm tác giả đã giới thiệu đến bạn đọc tổng quan về Trung tâm Lưu trữ và Thư viện; những nội quy, quy định liên quan đến công tác lưu trữ, thư viện; trang bị cho bạn đọc những kỹ năng sử dụng, tra cứu tài liệu, tìm kiếm, tiếp cận được những tài liệu mới, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học của bạn đọc; mở rộng điều kiện học tập cho học viên cả về không gian và thời gian; Khắc phục được những hạn chế, khó khăn theo phương pháp cũ, tiết kiệm được thời gian, nhân lực trong hoạt động chuyên môn của đơn vị.

- Đối với sáng kiến kiến “Hệ thống tra cứu tài liệu khoa học xã hội trên môi trường mạng internet” đã xây dựng được hệ thống tra cứu độc lập với hệ thống phần mềm thư viện điện tử libol đang sử dụng tại khuôn viên phòng đọc thư viện khoa học xã hội. Dữ liệu tra cứu được trích xuất từ kho dữ liệu của thư viện khoa học xã hội giúp cho bạn đọc mở rộng phạm vi tra cứu tài liệu thư viện cả trên trang thông thông tin điện tử Nhà trường và cả trên môi trường mạng internet.

Kết quả: 02 sáng kiến được Hội đồng đánh giá cao và đạt loại xuất sắc


Đồng chí Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo và kết luận nghiệm thu


Kết luận của Chủ tịch Hội đồng: cả 02 sáng kiến là bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động chuyên môn của đơn vị; là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; có ý nghĩa thiết thực, có tính khoa học rất cao và góp phần thực hiện chủ trương “chuyển đổi số ngành thư viện” và “xây dựng Nhà trường điện tử”, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Trong thời gian tới, đề nghị lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ và Thư viện cho đăng ký thêm nhiều sáng kiến tiêu biểu để góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu sáng kiến


Đồng chí phản biện 1 nhận xét sáng kiến


Đồng chí phản biện 2 nhận xét sáng kiến


Đồng chí uỷ viên nhận xét sáng kiến


Đồng chí Giám đốc Trung tâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng


Hội đồng nghiệm thu sáng kiến và các nhóm tác giả chụp hình lưu niệm

Tin bài và hình ảnh (T1)

arrow_upward