Nghiên cứu khoa học

Trung tâm Lưu trữ và Thư viện tổ chức Hội thảo khoa học cấp đơn vị chủ đề “Công tác Chuyển đổi số tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện”

Sáng ngày 17/12/2021, tại Thư viện Khoa học xã hội, Trung tâm Lưu trữ và Thư viện đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp đơn vị với chủ đề “Công tác Chuyển đổi số tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện”. Hội thảo nằm trong Chương trình công tác năm học 2021 - 2022 của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện trên cơ sở thực thiện Kế hoạch số 143/KH-BCA-X03 ngày 08/04/2021 của Bộ Công an về triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030trong lực lượng Công an nhân dân; Kế hoạch số177/KH-T04-P1 của Hiệu trưởng về việc triển khai Chương trình chuyển đổi số trong Công an nhân dân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030tại Trường Đại học An ninh nhân dân và Kế hoạch số 2253/KH-T04-T1 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân triển khai “Chương trình chuyển đổi số Thư viện Trường Đại học An ninh nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.Thượng tá Huỳnh Thị Đạm Thanh - Giám đốc Trung tâm báo cáo Đề dẫn khai mạc Hội thảo


Đến dự và chỉ đạo tại Hội thảo có đồng chí Đại tá, TS Phạm Duy Hoàng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Hội thảo nhận được sự quan tâm, gửi bài tham luận và tham dự của các đồng chí lãnh đạo, giảng viên các Khoa giảng dạy và toàn thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm. Điều đó chứng tỏ vai trò và tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Trong Hội thảo, đồng chí Thượng tá Huỳnh Thị Đạm Thanh - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thư viện, chủ trì Hội thảo đã nhấn mạnh mục đích, yêu cầu, sự cần thiết phải triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số Thư viện. Trung tâm Lưu trữ và Thư viện phải nỗ lực hơn nữa trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mình, không ngừng ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ và từng bước hiện đại hóa các hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu khai thác thông tin tri thức của bạn đọc trong xu thế chuyển đổi số như hiện nay; những thuận lợi, khó khăn khi triển khai công tác chuyển đổi số tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện.

Hội thảo đã có 9 tham luận được trao đổi, báo cáo, cụ thể như: Vai trò của công tác chuyển đổi số thư viện góp phần nâng cao chất lượng công tác tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện; Vai trò, nhiệm vụ của Khoa giảng dạy trong công tác chuyển đổi số tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện; Khoa An ninh xã hội xây dựng nguồn tài liệu số phục vụ công tác chuyển đổi số Thư viện; Số hoá tài liệu - Giải pháp bổ sung nguồn tài nguyên thông tin số phục vụ công tác chuyển đổi số Thư viện; Liên thông, liên kết thư viện và vấn đề đặt ra đối với Thư viện Trường Đại học An ninh nhân dân; Vấn đề bảo mật trong công tác chuyển đổi số tại Thư viện Trường Đại học An ninh nhân dân; Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ công tác chuyển đổi số Thư viện hiện nay Một số ý kiến góp ý nâng cấp hạ tầng công nghệ phục vụ công tác chuyển đổi số tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện…Thượng tá, TS Nguyễn Duy Kiêm báo cáo tham luận tại Hội thảo

Các báo cáo tham luận dành sự quan tâm lớn đến những vấn đề cốt lõi công tác chuyển đổi số Thư viện, trong đó tập trung bàn về vị trí, vai trò của chuyển đổi số trong thư việnđối với công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường; Đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số thư viện; Các chuẩn nghiệp vụ, những vấn đề cần lưu ý khi tiến hành chuyển đổi số; Các giải pháp công nghệ có thể triển khai áp nhằm nâng cao công tác chuyển đổi số thư viện. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cụ thể, tranh thủ thuận lợi, khắc phục hạn chế, khó khăn từ đó nâng cao hơn nữa công tác chuyển đổi số Thư viện trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.Trung tá Trịnh Minh Lương - PGĐ Trung tâm báo cáo tham luận tại Hội thảo


Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Thượng tá, TS Phạm Duy Hoàng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội thảo của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện khoa học, nghiêm túc, có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc. Với 27 bài tham luận đăng kỷ yếu Hội thảo của lãnh đạo, giảng viên các Khoa giảng dạy; lãnh đạo, cán bộ Trung tâm đã cho thấy công tác triển khai chuyển đổi số tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện là việc hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường rất quan tâm đến công tác chuyển đổi số hoạt động thư viện, xem đó là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Trường Đại học An ninh nhân dân đến năm 2030 “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Về mặt nội dung, các báo cáo tham luận được trình bày tại Hội thảo có chất lượng, có chiều sâu, đánh giá đúng thực trạng và đề xuất được nhiều giải pháp hay, thiết thực cho công tác chuyển đổi số tại Thư viện. Trên cơ sở kết quả Hội thảo, đề nghị Ban Giám đốc Trung tâm phát huy vai trò tham mưu Đảng uỷ, Ban Giám hiệu về công tác chuyển đổi số; đẩy mạnh phối hợp, chia sẻ nguồn tài nguyên với các đơn vị, nhất là các khoa giảng dạy để bổ sung nguồn tài nguyên số và đề ra những chương trình, kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể, thiết thực triển khai công tác chuyển đổi số thư viện khoa học, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu, mục tiêu đặt ra.Đại tá, TS Phạm Duy Hoàng - Phó Hiệu Trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo


Hội thảo khoa học “Công tác Chuyển đổi số tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu của Trung tâm trên cơ sở quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục và ngành Công an về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư./.Đại biểu tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm


Tin, ảnh: Nho Minh, T1

arrow_upward