Nghiên cứu khoa học

Tọa đàm khoa học tổ chức triển khai chuyên đề thuộc chương trình đề tài khoa học cấp Quốc gia

Ngày 10/3/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân ban hành Quyết định số 205/QĐ-T04-P5 về việc thành lập Ban Nghiên cứu đề tài khoa học cấp Quốc gia: “Vấn đề bảo đảm an ninh, trật tự vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 2021-2030”. Đồng chí Đại tá, PGS, TS. Lê Văn Minh Hoàng, Trưởng khoa Khoa An ninh chính trị nội bộ được phân công nhiệm vụ chủ nhiệm chuyên đề 8: “Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ ở các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ”

Thực hiện Thông báo số 343/TB-T04-P5, ngày 10/3/2022 của Hiệu trưởng về Kết luận tại cuộc họp triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp Quốc gia; Kế hoạch số 333/KH-T04-K6, ngày 11/3/2022 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức nghiên cứu đề tài, Khoa An ninh chính trị nội bộ đã khẩn trương tiến hành các bước tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề. Theo đó, sáng ngày 06/4/2022 tại Phòng Hội thảo 1, Khoa An ninh chính trị nội bộ đã tổ chức Tọa đàm khoa học triển khai chuyên đề thuộc chương trình đề tài khoa học cấp Quốc gia dưới sự chủ trì của Đại tá, PGS, TS. Lê Văn Minh Hoàng, Trưởng khoa, Chủ nhiệm chuyên đề cùng toàn thể giảng viên Khoa An ninh chính trị nội bộ.


Tại buổi tọa đàm, Đại tá, PGS, TS. Lê Văn Minh Hoàng, Trưởng khoa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện chuyên đề thuộc chương trình đề tài khoa học cấp Quốc gia, mục tiêu, yêu cầu và định hướng nội dung tọa đàm. Theo đó, đội ngũ giảng viên đã tập trung trao đổi, thảo luận 03 nội dung chính: (1) Dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên đề; (2) Đề cương chi tiết chuyên đề; (3) Hệ thống phụ lục của chuyên đề. Qua buổi tọa đàm, toàn thể lãnh thể lãnh đạo, giảng viên, thành viên nghiên cứu đã có sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động, xác định việc triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề “Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ ở các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ” sẽ đóng góp quan trọng vào thành công của đề tài khoa học cấp Quốc gia “Vấn đề bảo đảm an ninh, trật tự vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 2021-2030”, góp phần nâng tầm vị thế, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên.

 

Tin, Ảnh: Hà Ninh, K8

arrow_upward