Nghiên cứu khoa học

Tọa đàm khoa học phục vụ Đề án “Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân” giữa Khoa Tâm lý và Khoa An ninh điều tra, Trường Đại học An ninh nhân dân

Thực hiện Đề án số 42/ĐA-T04-K11 ngày 10/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân về đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học ANND; Khoa Tâm lý (K11) và Khoa An ninh điều tra (K7), Trường Đại học ANND đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân” vào chiều ngày 10/03/2022, tại Phòng Hội thảo Trường Đại học ANND.

Tham dự Tọa đàm khoa học, có toàn thể lãnh đạo, giảng viên hai đơn vị K11 và K7, đại diện Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Phòng Quản lý học viên, Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học, Ban chấp hành Đoàn trường, sinh viên chuyên ngành An ninh điều tra; dưới sự chủ trì của Đại tá, PGS,TS Võ Hồng Công, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân.

Đại tá, PGS, TS Đỗ Quang Vinh - Phó Trưởng Khoa Tâm lý báo cáo Đề dẫn nhấn mạnh mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của buổi Tọa đàm khoa học, trong đó hướng đến nội dung: Đánh giá kết quả đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên chuyên ngành An ninh điều tra thời gian qua, những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện, xác định nguyên nhân tồn tại; đưa ra định hướng về chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên chuyên ngành An ninh điều tra nói riêng, sinh viên Trường Đại học ANND trong thời gian tới; thống nhất danh mục và tiến hành biên soạn nội dung các chuyên đề dùng cho đào tạo kỹ năng mềm của sinh viên chuyên ngành An ninh điều tra.


Đại tá, PGS, TS Đỗ Quang Vinh - Phó Trưởng Khoa Tâm lý báo cáo Đề dẫn Tọa đàm khoa học

Phát biểu định hướng, chỉ đạo, điều hành buổi Tọa đàm, Đại tá, PGS, TS Võ Hồng Công đã đánh giá cao kế hoạch tổ chức Tọa đàm khoa học, đồng thời khẳng định đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ công tác, trao đổi lý luận, thực tiễn, nghiên cứu khoa học và đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị. Đồng thời, biểu dương sự tích cực, chủ động trong chuẩn bị và tổ chức Tọa đàm chu đáo, có chất lượng chuyên môn cao. 


Đại tá, PGS, TS Võ Hồng Công - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân phát biểu chỉ đạo, định hướng tọa đàm khoa học

Sau phần giới thiệu, báo cáo của K11 và K7, giảng viên hai khoa và đại diện Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Phòng Quản lý học viên, Sinh viên chuyên ngành An ninh điều tra đã trình bày 10 tham luận. Theo đó, nội dung tập trung vào vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến đào tạo kỹ năng mềm của Nhà trường nói chung và hai khoa đang phụ trách nói riêng: nghiên cứu, giảng dạy; kinh nghiệm trong tổ chức giảng dạy; sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm; kinh nghiệm biên soạn tài liệu, sách tham khảo, giáo trình; kinh nghiệm trong thực tế và thu thập kiến thức thực tiễn phục vụ giảng dạy. 

Thượng tá, TS Chế Quang Nghĩa - Trưởng Khoa An ninh điều tra phát biểu tọa đàm

Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí sôi nổi, tích cực với nhiều phát biểu có chất lượng cao, thể hiện nhiều nội dung sâu sắc về lý luận và thực tiễn giảng dạy của hai khoa, qua đó giúp đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và định hướng những vấn đề nghiên cứu khoa học liên quan đến yêu cầu thực tiễn về đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên.

Đại biểu tham dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm

Kết thúc tọa đàm khoa học, Đại tá, PGS, TS Võ Hồng Công nhấn mạnh: kết quả Tọa đàm là cơ sở quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức, hướng tới xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng mềm khoa học, thiết thực, gắn với yêu cầu nhiệm vụ học tập, rèn luyện của sinh viên Trường Đại học ANND./.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm

Bài, ảnh:  Phương Sâm, Bích Tuyền – K11

arrow_upward