Nghiên cứu khoa học

Tổ chức nghiệm thu chuyên đề lý luận cấp Hội đồng do Đại tá, PGS.TS. Đặng Ngọc Toàn, Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, Trường Đại học An ninh nhân dân làm chủ nhiệm

Thực hiện Quyết định số 1034/QĐ-V04 ngày 30/3/2022 của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chuyên đề lý luận cấp Hội đồng; sáng ngày 09/4/2022, Hội đồng tổ chức nghiệm thu chuyên đề lý luận cấp Hội đồng, mã số HĐ/LLC/2019/01 do Đại tá, PGS.TS. Đặng Ngọc Toàn, Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, Trường Đại học An ninh nhân dân làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên là các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn có kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu của chuyên đề, do Thiếu tướng, TS. Dương Văn Tính, Cục trưởng H05 làm Chủ tịch.


Ảnh: Toàn cảnh Hội đồng

Thay mặt Ban Chủ nhiệm chuyên đề, Đại tá, PGS.TS. Đặng Ngọc Toàn trình bày báo cáo tóm tắt, khẳng định sự cần thiết nghiên cứu và những đóng góp mới của chuyên đề. Sau khi nghe chủ nhiệm chuyên đề báo cáo, các thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá và nêu câu hỏi. Kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao Ban Chủ nhiệm đã có sự đầu tư nghiêm túc, tâm huyết với vấn đề nghiên cứu, đã nắm vững, sử dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học. Vì vậy, chuyên đề đã giải quyết tốt mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, đáp ứng yêu cầu của chuyên đề lý luận cấp Hội đồng. Hội đồng đề nghị Ban Chủ nhiệm cần nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện chuyên đề để chất lượng tốt hơn và sớm đưa vào sử dụng. Hội đồng chấm điểm bằng phiếu kín, kết quả chuyên đề xếp loại Xuất sắc.


Ảnh: Thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá


Ảnh: Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chủ nhiệm chuyên đề

Tin, ảnh: Khoa K3

arrow_upward