Nghiên cứu khoa học

Sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân đạt giải Ba Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka” lần thứ 23 năm 2021

Chiều ngày 18/12/2021, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã diễn ra Lễ Tổng kết và trao giải Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka lần thứ 23 năm 2021 do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Giải thưởng năm nay thu hút 1.251 đề tài của 5.900 sinh viên đến từ 132 trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước. Vòng chung kết xếp hạng diễn ra ngày 03/12/2021 bằng hình thức trực tuyến của 162 đề tài nghiên cứu xuất sắc, tiêu biểu thuộc 12 lĩnh vực.

Toàn cảnh Lễ trao giải

Năm nay, Trường Đại học An ninh nhân dân đã chọn, gửi 08 đề tài khoa học sinh viên tham dự Giải thưởng. Kết quả, đề tài “Phát huy nguồn lực Phật giáo trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” của nhóm sinh viên Lê Văn Linh (D28B), Nguyễn Thị Hà (D28C), Nông Nguyễn Đức (DT24), Hồ Mai Anh Khánh (DT24) và Trần Văn Tài (D29A) do Thượng tá, PGS, TS Văn Đức Giao và Thượng úy Nhữ Văn Duy, Khoa An ninh xã hội hướng dẫn xuât sắc đạt giải Ba.

Việc nghiên cứu đề tài trên xuất phát từ thực tiễn Phật giáo ngày càng tham gia sâu, rộng và có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, quán triệt quan điểm của Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần đầu tiên thể hiện rõ “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước”. Vì vậy, việc nghiên đề tài vừa mang tính thời sự, vừa thực tiễn cụ thể hóa đường lối của Đảng về huy động mọi nguồn lực trong xây dựng đất nước.


 

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học An ninh nhân dân chúc mừng nhóm thí sinh

Để thực hiện đề tài, dưới sự hướng dẫn của các giáo viên, nhóm sinh viên đã sử dụng nhiều phương pháp. Trong đó nổi bật là phương pháp điều tra xã hội học thông qua phát 200 phiếu khảo sát cho các cá nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (100 phiếu phát trực tiếp đối với các cá nhân tham gia tổ chức, tiến hành các hoạt động phát huy nguồn lực của Phật giáo và 100 phiếu thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo đối với quần chúng tín đồ và quần chúng nhân dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn) và phương pháp phỏng vấn chuyên sâu các chức sắc tiêu biểu nhằm thu thập nhiều thông tin, tài liệu phục vụ cho việc nhận xét, đánh giá về công tác phát huy nguồn lực của Phật giáo trong xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần quan trọng nhận thức đúng tầm quan trọng, sự cần thiết trong quán triệt quan điểm của Đảng về phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước; nhận thức đúng về nguồn lực tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của đề tài đưa ra các khuyến nghị cho các tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và Giáo hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh phát huy nguồn lực của Phật giáo, đặt biệt là cơ sở để Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành các văn bản, chủ trương, các cơ chế, chính sách đề phát huy nguồn lực Phật giáo. Bên cạnh đó, đề tài còn đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát huy nguồn lực Phật giáo tại TP. Hồ Chí Minh, qua đó huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân vào xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thành công đạt được trong Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka năm 2021 đã góp phần khẳng định, củng cố uy tín và phát huy truyền thống của Trường Đại học An ninh nhân dân trong hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung và hoạt động hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học nói riêng.

Tin, ảnh: Khoa An ninh xã hội - Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học

arrow_upward