Nghiên cứu khoa học

Phòng Chính trị tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân

Ngày 08/11/2021, thực hiện Chương trình công tác năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học An ninh nhân dân, Kế hoạch số 655/KH-P2, ngày 20/9/2021 của Phòng Chính trị (đã được Ban Giám hiệu duyệt), Phòng Chính trị tổ chức hội thảo khoa học cấp Phòng với chủ đề Nâng cao chất lượng học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân. Tham dự Hội thảo có đồng chí Đại tá, PGS.TS Hà Trọng Thà, Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Phòng Chính trị, Chủ trì Hội thảo; cùng các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và cán bộ, đảng viên Phòng Chính trị.

Hội thảo đã thảo luận, tìm giải pháp nâng cao chất lượng học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng để tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai hiệu quả, chất lượng trong toàn Đảng bộ; tạo diễn đàn để cán bộ, đảng viên trong đơn vị thảo luận về nội dung, phương pháp, cách thức triển khai việc học tập Chuyên đề toàn khóa, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên của Phòng Chính trị trong học tập chuyên đề toàn khóa, phục vụ yêu cầu công tác.

Hội thảo đã nhận được nhiều bài viết tham luận của cán bộ, đảng viên trong đơn vị; các tham luận tập trung trao đổi, thảo luận về những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; một số giải pháp cơ bản đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, nhất là người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; phương pháp triển khai từ Đảng bộ đến từng cơ sở đảng trực thuộc và từng đảng viên; phương pháp kiểm tra, giám sát chuyên đề; phương pháp sơ, tổng kết chuyên đề và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Trường Đại học ANND trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi Hội thảo, đồng chí Đại tá, PGS.TS Hà Trọng Thà - Chủ trì Hội thảo đánh giá: Hội thảo được tổ chức khoa học, nghiêm túc, chất lượng, có ý nghĩa thực tiễn và đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả của Hội thảo có thể được tham khảo, sử dụng trực tiếp trong trong việc triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa tại Đảng bộ Trường Đại học ANND, trong công tác nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ, giảng viên Nhà trường thời gian tới; đồng thời góp phần xây dựng, củng cố cơ sở khoa học cho công tác tham mưu hoạch định chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Tin, ảnh: Phòng Chính trị


arrow_upward