Lý luận chính trị

Đức tính kiên định của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quan trọng trong việc lựa chọn con đường Cách mạng Việt Nam

Đức tính kiên định của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quan trọng trong việc lựa chọn con đường Cách mạng Việt Nam

Bài viết nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

Hành trình tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - hành trình hiện thực hóa khát vọng “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” của dân tộc Việt Nam

Hành trình tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - hành trình hiện thực hóa khát vọng “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” của dân tộc Việt Nam

Cách đây vừa đúng 110 năm, Ngày 5-6-1911, tại Bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn - Gia Định (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với lòng yêu nước sâu sắc, đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu đất nước.

Trường Đại học An ninh nhân dân tích cực quán triệt, vận dụng quan điểm chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng tại Đại hội XIII vào quá trình tổ chức giảng dạy

Trường Đại học An ninh nhân dân tích cực quán triệt, vận dụng quan điểm chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng tại Đại hội XIII vào quá trình tổ chức giảng dạy

Sáng nay, ngày 27/4/2021, Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức cho học viên lớp Bồi dưỡng bổ sung, hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ Trung cấp Lý luận chính trị liên kết Công an tỉnh Đắk Lắk khóa 2, năm học 2020 – 2021 đi tham quan thực tế

arrow_upward