Nghiên cứu khoa học

Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ xây dựng, thực hiện đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (phiên thứ 2)

Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ xây dựng, thực hiện đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (phiên thứ 2)


Sáng ngày 16/12/2021 tại Trường Đại học An ninh nhân dân, Ban Tổ chức đã họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ, chủ đề “Lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ xây dựng, thực hiện Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” (phiên thứ 2).


Toàn cảnh cuộc họp

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy – Hiệu trưởng, Trưởng Ban tổ chức chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo cho đến nay đã nhận được 88 tham luận của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, các trường Công an nhân dân và Học viện Quốc phòng (trong đó có 20 bài viết của lực lượng Quân đội)....; Ban tổ chức đã tiến hành bàn luận giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí chủ trì đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị và nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội thảo. Kết quả hội thảo sẽ cung cấp những luận cứ khoa học để Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, đồng thời, việc tổ chức Hội thảo còn thể hiện tinh thần hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Công an và Quân đội trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thiết thực chào mừng kỉ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021). Với tinh thần đó, đồng chí chủ trì đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp, khắc phục những khó khăn để tổ chức thành công buổi Hội thảo theo Kế hoạch số 499/KH-BCA-T04 ngày 29/11/2021 của Bộ Công an.

Tin: Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

arrow_upward