Nghiên cứu khoa học

Hội thảo khoa học trực tuyến “Vận dụng quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào nghiên cứu và giảng dạy”

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, lúc 13h30 ngày 25 tháng 8 năm 2021, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức hội thảo khoa học theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Vận dụng quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào nghiên cứu và giảng dạy”. Đồng chí PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II chủ trì Hội thảo. Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy – Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân tham dự Hội thảo. Cùng tham dự còn có một số đồng chí đại diện lãnh đạo các Khoa Chính trị, Khoa Nghiệp vụ của Trường Đại học An ninh nhân dân.

Hội thảo đã nhận được nhiều bài viết tham luận của các nhà khoa học tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và đề xuất các giải pháp phù hợp để vận dụng vào nghiên cứu và giảng dạy trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo được tổ chức thành các phiên, gồm: Phiên toàn thể, với nội dung: “Những nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam” do PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện, PGS,TS. Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Học viện đồng Chủ trì. Phiên chuyên đề 1: “Quán triệt những nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quốc phòng-an ninh-đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy”. Phiên chuyên đề 2: “Vận dụng quan điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảngvề phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa - giáo dục vào công tác nghiên cứu, giảng dạy”. Phiên chuyên đề 3: “Vận dụng quan điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng về hệ thống chính trị vào nghiên cứu, giảng dạy”. Tổng cộng, trong phiên toàn thể và 03 phiên chuyên đề, Hội thảo đã lắng nghe 19 tham luận và hàng chục ý kiến trao đổi, phản biện nhằm làm rõ chủ đề Hội thảo cũng như các chuyên đề.


Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy – Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân phát biểu trực tuyến trong Hội thảo

Trong phiên toàn thể, Thiếu tướng, PGS,TS. Phan Xuân Tuy, đại diệnTrường Đại học An ninh nhân dân đã trình bày tham luận với chủ đề:“Quán triệt, vận dụng quan điểm chỉ đạo xây dựng Đảng về tư tưởng trong Văn kiện Đại hội XIII vào quá trình tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay”. Nội dung tham luận trình bày góc tiếp cận quan điểm chỉ đạo về công tác tư tưởng của Đảng gắn với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hình hình hiện nay; khái quát những nội dung mới trong quan điểm của Đảng tại Đại hội XIII về công tác tư tưởng; thực tiễn quán triệt, vận dụng quan điểm của Đảng tại Đảng bộ Đại học An ninh nhân dân; một số định hướng, giải pháp nhằm quán triệt, vận dụng quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác tư tưởng, đặc biệt trong quá trình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ý kiến tham luận được các đại biểu tham dự quan tâm, đánh giá cao về tính khái quát, sâu sắc; những giải pháp được đề xuất mang tính khả thi, có ý nghĩa thực tiễn cao. Các ý kiến trao đổi về tham luận tập trung vào các nội dung: Một vài vấn đề nổi lên trong tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân hiện nay; các giải pháp đồng bộ, đòi hỏi sự phối hợp nhiều lực lượng, chủ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, đặc biệt là công tác giảng dạy Lý luận chính trị cho sinh viên, học sinh… và đều được trả lời, phân tích, lý giải “trúng” trọng tâm, có đầy đủ căn cứ khoa học, thuyết phục.

Đối với Trường Đại học An ninh nhân dân, việc tham dự một cách hiệu quả các hội thảo khoa học như thế này không chỉ mở rộng diễn đàn để thể hiện, khẳng định uy tín, vị thế của Nhà trường và năng lực, trình độ của đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên mà còn là cơ hội để kết nối, trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động vì các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, tham mưu chiến lược và thực hiện chức năng đơn vị dự bị sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, từ quá trình tham dự Hội thảo, Nhà trường còn đúc rút được một số kinh nghiệm nhằm vận dụng, triển khai vào công tác tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học các cấp trong thời gian tới, nhất là trong điều kiện tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 còn có thể kéo dài và việc chuyển đổi số, ứng dụng sâu rộng công nghệ hiện đại vào mọi mặt hoạt động của Nhà trường trở thành yêu cầu cấp thiết.


Một số hình ảnh của Hội thảo từ đầu cầu Trường Đại học An ninh nhân dân

Kết luận Hội thảo, PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Khu vực II khẳng định: Hội thảo được tổ chức khoa học, diễn ra thành công tốt đẹp, có ý nghĩa khái quát, hệ thống hóa những quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Đại hội XIII gắn với nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và định hướng quán triệt, vận dụng hệ thống quan điểm này trong thực tiễn. Kết quả của Hội thảo có thể được tham khảo, sử dụng trực tiếp trong công tác nghiên cứu, giảng dạy của các trường học viện, trường đại học, cao đẳng nói chung, đặc biệt là nội dung nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị; đồng thời góp phần xây dựng, củng cố cơ sở khoa học cho công tác tham mưu hoạch định chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII trong các Đảng bộ nhà trường và địa phương.

Tin: K1 – P5

arrow_upward