Nghiên cứu khoa học

Hội thảo khoa học cấp Bộ “Lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ xây dựng, thực hiện Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

Thực hiện Kế hoạch số 499/KH-BCA-T04, ngày 29/11/2021 của Bộ Công an, sáng ngày 24/12/2021, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an Trường Đại học An ninh nhân dân phối hợp với Học viện Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: Lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ xây dựng, thực hiện Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Phòng Hội thảo 2 và trực tuyến tại điểm cầu Phòng Hội thảo 1, Trường Đại học An ninh nhân dân với tổng số gần 90 đại biểu tham gia. Công tác phòng chống dịch COVID-19 bảo đảm an toàn, y tế được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận, biên tập 117 bài tham luận của các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong và ngoài lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

Toàn cảnh Hội thảo

    Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Bộ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân chủ trì Hội thảo; Thiếu tướng, PGS. TS Vũ Văn Nhiên, Chủ nhiệm Khoa Lý luận Mác - Lê nin, Học viện Quốc phòng tham gia điều hành tham luận tại Hội thảo.

 

 

Đại tá, PGS. TS Võ Hồng Công, Phó Trưởng ban thường trực Hội thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

Tham dự Hội thảo có Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lai - Nguyên Trưởng phòng Quản lý Nhà ăn, Trường Đại học An ninh nhân dân; đại biểu Quốc hội khóa XV; 09 tướng lĩnh: Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Hoàng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tướng, PGS. TS Vũ Văn Nhiên - Chủ nhiệm Khoa Mác - Lênin, Học viện Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng X03; Thiếu tướng Đặng Khắc Chất - Phó Cục trưởng A01; Thiếu tướng, TS Đoàn Minh Lý - Phó Cục trưởng A02; Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang - Phó Cục trưởng A05; Thiếu tướng Kiên Rịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an (Cục X03, V05, A01, A02, A05, A08, A09); Bộ Quốc phòng (Học viện Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị Quân đội chủ lực đóng quân trên địa bàn Quân khu 7, 9); đại diện lãnh đạo Công an các địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang, Kon Tum); các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý đang công tác trong và ngoài lực lượng vũ trang nhân dân (Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận)..

 

 

Ban Giám hiệu tặng hoa chúc mừng đại diện lực lượng Quân đội nhân dân tham gia Hội thảo nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân

 

    Trước phần khai mạc Hội thảo, Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên Nhà trường phát biểu chào mừng và trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, sĩ quan Quân đội tham dự Hội thảo, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân, tự vệ cả nước nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (22/12/1944 - 22/12/2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021) và phát động Phong trào thi đua bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022 tại Trường Đại học An ninh nhân dân.

 

Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo cấp Bộ phát biểu chào mừng 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, phát động Phong trào thi đua bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022 tại Trường Đại học An ninh nhân dân và khai mạc Hội thảo


    Phát biểu đề dẫn khai mạc Hội thảo, Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy nhấn mạnh, việc xây dựng, hoàn thiện Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã được xác định trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân có vai trò, trách nhiệm hết sức quan trọng. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm to lớn đó, nhằm góp phần cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn thiết thực để tham mưu chiến lược với Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương giao, Trường Đại học An ninh nhân dân đã chủ động chủ trì tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cho phép phối hợp Học viện Quốc phòng tổ chức cuộc Hội thảo hết sức quan trọng này.
Nội dung Hội thảo đã tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm sau: Một là, những vấn đề chung về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và vai trò, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân trong xây dựng, thực hiện Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; Hai là, lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ba là, lực lượng vũ trang nhân dân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; phòng chống “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bốn là, xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Năm là, lực lượng vũ trang nhân dân bảo đảm quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 tham luận

    Tại Hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Văn Nhiên, Chủ nhiệm Khoa Lý luận Mác - Lê nin, Học viện Quốc phòng tham luận về “Quân đội nhân dân với nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; Thiếu tướng Dư Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 tham luận về “Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh trên địa bàn Quân khu 7 góp phần bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tham luận về “Đảm bảo quốc phòng góp phần phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; Đại tá, TS Đinh Văn Tám Chủ nhiệm Bộ môn, Khoa Chiến lược, Học viện Quốc phòng tham luận về “Mối quan hệ giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong bảo đảm quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Đại tá Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục V05, Bộ Công an tham luận về “Công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Đại tá, PGS, TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tham luận về “Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; Thiếu tướng Đặng Khắc Chất, Phó Cục trưởng A01 tham luận về “Phòng, chống hoạt động chuyển hóa thể chế chính trị Việt Nam thông qua hoạt động tác động xây dựng, sửa đổi pháp luật Việt Nam trong tình hình hiện nay”; đồng chí Nguyễn Nhật Nam, Phó Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham luận về “Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong điều tra, xử lý tội phạm”; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tham luận về “Một số vấn đề về hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

 

Đại tá, PGS, TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tham luận

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM tham luận

117 tham luận Hội thảo và 09 ý kiến trực tiếp phát biểu tại Hội thảo đã tập trung đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp có giá trị khoa học sâu sắc, tính khả thi cao để lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

 

Lãnh đạo, đại biểu tham dự Hội thảo

    Phát biểu bế mạc Hội thảo, Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy - Chủ trì Hội thảo trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, nhà khoa học đã đóng góp rất nhiều tham luận, kiến nghị có hàm lượng trí tuệ cao, tâm huyết; khẳng định với tinh thần chuẩn bị, tổ chức, làm việc nghiêm túc, khoa học, tập trung, dân chủ, Hội thảo khoa học cấp Bộ “Lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ xây dựng, thực hiện Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Chủ trì Hội thảo nhấn mạnh thêm một số vấn đề: Thứ nhất, Hội thảo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đồng chí Đại tướng GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an; đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an và sự phối hợp hiệu quả của Học viện Quốc phòng. Thứ hai, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân cần tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó tốt đẹp, luôn chung sức, chung lòng, hiệp đồng chiến đấu, đoàn kết hiệu quả máu thịt, xây dựng tiềm lực, sức mạnh quốc gia, góp bảo đảm quốc phòng và an ninh, giữ vững điều kiện hòa bình, ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trực tiếp tham mưu chiến lược và bảo vệ an toàn quá trình thực hiện đề án quan trọng này. Thứ ba, Hội thảo khoa học cấp Bộ được chuẩn bị, triển khai trong bối cảnh rất đặc biệt, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức quán triệt thực hiện mạnh mẽ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021 thành công tốt đẹp và bên thềm Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77; tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhất, Trường Đại học An ninh dân, đơn vị chủ trì tham mưu tổ chức Hội thảo đã chủ động cao, quyết tâm hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Hội thảo này. Kết quả của Hội thảo sẽ là những đóng góp rất quan trọng, có giá trị về khoa học và thực tiễn góp phần cung cấp luận cứ kiến nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương tham mưu với Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; đồng thời, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tổ Thông tin truyền thông – K7

 

arrow_upward