Nghiên cứu khoa học

Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng định hướng xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh”

Thực hiện Kế hoạch số 260-KH/BCA-T02 ngày 15/6/2021 về tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ, vào lúc 8 giờ 00 phút sáng thứ năm, ngày 31/3/2022, tại Học viện Cảnh sát nhân dân (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng định hướng xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh”. Hội thảo do Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an và Thiếu tướng, GS, TS.Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân thừa ủy quyền của đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo, đồng chủ trì; tham dự Hội thảo có các đại biểu là các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các trường Công an nhân dân, Công an một số địa phương, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Công Đoàn Công an nhân dân... Hội thảo tập trung làm rõ, khái quát hóa, hệ thống hóa, nghiên cứu vận dụng sáng tạo và phát triển các quan điểm, quan niệm, luận điểm trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân và bảo vệ an ninh, trật tự nói chung, về xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân nói riêng; trên cơ sở đó phân tích, chỉ ra những định hướng mang tính phương pháp luận đối với quá trình xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân “trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ”, “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại” trong tình hình hiện nay, theo mục tiêu, quan điểm chỉ đạo mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021), Đảng ủy Công an Trung ương xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (2020).


Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo đã nhận được trên 100 bài viết, bước đầu đã chọn lọc và đưa vào Kỷ yếu hội thảo 54 bài viết có chất lượng tốt. Tham dự Hội thảo, đại diện Trường Đại học An ninh nhân dân, Thượng tá, TS. Lê Thị Hiền Lương, Trưởng Khoa LLCT và KHXHNV đã có những thông tin, trao đổi khoa học bổ ích, cập nhật về công tác giảng dạy, nghiên cứu, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân, đặc biệt là tư tưởng về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân như một phương thức quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh mang tính đặc thù của các trường Công an nhân dân. Hội thảo: “Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng định hướng xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh” có ý nghĩa góp phần nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam mà tư tưởng về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, trong đó có lực lượng Công an nhân dân là một bộ phận trọng yếu; tổng kết, khái quát, đánh giá thực tiễn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an nhân dân, đồng thời góp phần hiệu quả vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

Ban Tổ chức và các đại biểu tham dự Hội thảo

Tin, ảnh: Khoa K1

arrow_upward